Nowości w GstarCAD 2017 – Obrys - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG