Szybkie tworzenie wieloboku foremnego w GstarCAD 2015 - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG