Jeżeli potrzebujecie szybko stworzyć wielobok foremny w GstarCAD 2015, zacznijcie od narysowania okręgu. Następnie użyjcie polecenia  POLYGON, zaznaczcie  środek okręgu  i określcie liczbę boków jako 36.

Teraz wystarczy już tylko, że wprowadzicie polecenie  WIPEOUT i zaznaczycie utworzoną polilinię.