Strefa WIedzy > Tips and tricks > DISTANCE FROM ENDPOINT

DISTANCE FROM ENDPOINT

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD ustawić bardzo przydatną funkcję, której nie znajdziesz w innych programach CAD, a mianowicie DISTANCE FROM ENDPOINT?


Uaktywnij ikonkę Lokalizacja (F3) a następnie wejdź w jej właściwości prawym przyciskiem myszki (PPM)

i wybierz Ustawienia.


Znajdziesz tam między innymi właśnie opcję przyciągania w Odstępie od punktu końcowego – Distance
from Endpoint.
W naszym przykładzie narysowałem kwadrat o wymiarach 50,50 i chciałbym odszukać punkt odległy
o 10 jednostek od wierzchołka zarówno po osi X i Y, aby wrysować okrąg o promieniu np. 2 jednostek.
Ustawiam zatem wartość Distance from Endpoint na 10

wybieram ikonę rysowania okręgu wg promienia i kieruję kursor do narożnika wrysowanego wcześniej
kwadratu. Program automatycznie lokalizuje wprowadzoną odległość / odstęp 10 jednostek od
narożnika po osi X , przenosząc kursor na drugą oś otrzymujemy analogiczny odstęp na drugim boku
i w ten sposób wyśledziliśmy punkt x,y do wstawienia żądanego okręgu.