Strefa WIedzy > Tips and tricks > SZYBKIE WŁAŚCIWOŚCI

SZYBKIE WŁAŚCIWOŚCI

CZY WIESZ, ŻE …
… możesz w GstarCAD wyświetlać SZYBKIE WŁAŚCIWOŚCI wskazanych obiektów?


Wystarczy, że użyjesz ikony na dolnej belce programu. 

Jednak to pewnie już wiesz 


Jest natomiast w tym narzędziu ciekawa opcja a mianowicie  w prawym górnym narożniku.


Po jej wybraniu otworzy się okno dialogowe, w którym uzyskasz możliwość dostosowania wyświetlanych
informacji wskazanego obiektu

Przy standardowych ustawieniach programu informacje wyświetlane po wybraniu na przykład okręgu
to: kolor, warstwa oraz rodzaj linii.

Możesz jednak dodać, odjąć po prostu dostosować wyświetlane informacje.
Dodajmy np. x,y oraz średnicę.

Po Zatwierdzeniu zmian widzimy żądany efekt.