FRAME

Spis treści

CZY WIESZ, JAK …
… możesz w GstarCAD wyłączyć widoczność wyświetlania lub drukowania Obramowania Obrazów Rastrowych ?


Wstawiony do programu Obraz Rastrowy domyślnie posiada Obramowanie.
Jest to niekorzystna cecha szczególnie na łączeniach map, zdjęć, itd.

Posługując się zmienną systemową FRAME lub ikoną z palety Express …

… możemy ustawić następujące wartości ww zmiennej za pomocą, których właśnie sterujemy
sposobem wyswietlania ramki dla wszystkich obrazów i podkładó


0 – nie wyświetla i nie drukuje ramek, tymczasowo wyświetlana jest ramka podczas zaznaczania
lub podglądu obiektów,
1 – wyświetla i drukuje ramki,
2 – wyświetla ramki, ale nie drukuje ich,
3 – przyjmuje zmienna wtedy, gdy ustawienia wyświetlania i wykreślania są różne
dla obiektów z ramkami, np.: dla IMAGEFRAME przypiszemy wartość 1
a np. dla PDFFRAME inną np. 2

UWAGA:

W przypadku zmiany wartości zmiennej systemowej FRAME, ustawienia IMAGEFRAME,
DWFFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME i XCLIPFRAME są zmieniane tak,
aby odpowiadały wartości FRAME.