Strefa WIedzy > Tips and tricks > FUNKCJA Z SZABLONU

FUNKCJA Z SZABLONU

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD w szybki sposób wczytać Z SZABLONU nie tylko ustawienia rysunkowe
warstw, kolorów, bloków, itd. , ale również całą Przestrzeń papieru (formatkę rysunkową, tabelkę,
legendy, itd. jeśli miałeś zdefiniowane te elementy w Szablonie)?

W naszym przykładzie mamy w domyślnej ścieżce poszukiwania Templatów własny plik
dwt o nazwie Architektura ze wszelkimi ustawieniami jak wyżej.


Kiedy chcemy wydrukować rysunek i w szybki sposób ustawić Przestrzeń
papieru klikamy Prawym przyciskiem myszki (PPM) np. na zakładce UKŁAD 1 i wybieramy opcję Z SZABLONU …


… gdzie w kolejnym oknie wybieramy podany wyżej plik Architektura.dwt a następnie zdefiniowany w nim Układ
o nazwie A3 i zatwierdzamy przyciskiem OK.

Dzięki tej operacji zostaje dodana dodatkowa karta Układu z szablonu (A3) ze wszystkim wcześniej
zdefiniowanymi ustawieniami.
Bardzo przyspiesza oraz standaryzuje to pracę projektową w pracowni.