TIME

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE …
… wpisując w GstarCAD w linii poleceń (lub przy kursorze myszki) słowo TIME …


… uzyskasz pełną informację na temat czasu jaki spędziłeś nad danym rysunkiem
oraz kilka dodatkowych opcji?

Możesz włączyć, wyłączyć czy zresetować „zegar rysunku”.

Dowiedzieć się kiedy plik rysunku został utworzony czy kiedy będzie następny jego zapis.