Strefa WIedzy > Tips and tricks > LINIA OCIEPLENIA

LINIA OCIEPLENIA

Spis treści

CZY WIESZ, JAK ….
… narysować w GstarCAD linię OCIEPLENIA (termoizolacji)?

W poniższym przykładzie zademonstrowano taką właśnie linię w ścianie o grubości 12 cm.

Wrysuj w osi ściany linię i ustaw jej styl (Rodzaj linii) na BATTING a następnie
w oknie Właściwości (Ctrl+1) ustaw  Skalę rodzaju linii na 0.6

Wrysuj w osi ściany linię i ustaw jej styl (Rodzaj linii) na ZIGZAG a następnie
w oknie Właściwości (Ctrl+1) ustaw Skalę rodzaju linii na 24

Zademonstrowane wyżej 2 sposoby rozwiązania tego zadania spotkamy najczęściej w projektach
architektoniczno-budowlanych.