IMPORT PDF

CZY WIESZ, JAK ….
… możesz w GstarCAD zaimportować plik PDF do programu tak, aby używać go w formacie wektorowym (DWG) a jedynie jako podkład (xref)?

Użyj w tym celu ikony o nazwie IMPORT PDF z karty Wstaw w panelu Wprowadź.

Oryginalny rysunek DWG wygląda następująco.

Z takiego rysunku wygenerowany został kolorowy plik PDF z zachowaniem właściwości Warstw.

Po utworzeniu nowego, pustego rysunku DWG użyjemy ww. narzędzia IMPORT PDF, gdzie wyświetli
się następujące okno dialogowe programu.

Zwróć głównie uwagę na zaznaczone pola i wybierz opcje, którymi wymusisz odpowiednie dla siebie zachowanie aplikacji. Powyższe ustawienia są ustawieniami domyślnymi.


Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK program konwertuje wskazany plik PDF na wektor (DWG).

Niestety funkcja nie jest jeszcze do końca dopracowana, gdyż niezależnie od wybranej opcji program nie tworzy Warstw zgodnych z rysunkiem źródłowym szczególnie w zakresie nazewnictwa i kolorystyki.

Warstwy otrzymują zarówno przy opcji : Użyj warstw PDF jak i Tworzenie warstw obiektów te
same właściwości jak pokazuje rysunek powyżej.
Wszystkie cechy obiektów zmienione są „ręcznie” w oknie Właściwości.


Dodatkowo wymiary oraz kreskowanie zostają niestety rozbite.

Nie ulega jednak wątpliwości, że pomimo ww wad opcja zasługuje na uznanie.
Przy braku oryginalnego pliku DWG, kiedy jesteśmy w posiadaniu jedynie pliku PDF, konwersja taka jest
ogromnym przyspieszeniem czasu pracy i ułatwieniem pracy projektanta.
W razie potrzeby, dla doświadczonego CAD’owca, ew. „przeróbka” nie powinna stanowić wielkiego problemu