Strefa WIedzy > Tips and tricks > LINIE PROSTOPADŁE – STUDZIENKI

LINIE PROSTOPADŁE – STUDZIENKI

Spis treści

CZY WIESZ, JAK ….
w szybki sposób połączyć np. studzienki kanalizacyjne, aby uzyskać następujący efekt?

Zobacz:
Cel do osiągnięcia

Rys. 1

Wystarczy, że w opcjach przyciągania obiektów

(F3) użyjesz funkcji PROSTOPADŁY.

Rys. 2

Dla przyspieszenia wybierania obiektów wyłącz

pozostałe opcje.

Rys. 3

Teraz niezależnie gdzie klikniesz na okręgu podczas rysowania linii program zawsze dobierze
prostopadłe połączenie. Fajne prawda?


Jeśli jeszcze ustawisz Prawy Przycisk Myszki tak, aby przyjął funkcję Entera (patrz kolejny nasz
tutorial) Twoja praca będzie znacznie bardziej efektywna.