LTSCALE

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD ustawić globalnie współczynnik skali dla wszystkich narysowanych  elementów?

Zobacz:

Rys. 1

Wystarczy, że w linii poleceń wpiszesz komendę LTSCALE i zmienisz domyślną wartość <1> …

Rys. 2


… na inną np. <0.25>

Zmiana wartości powoduje automatyczną regenerację rysunku.

Wartości dziesiętne mniejsze od domyślnej <1> zmniejszają a wartości
dodatnie większe od domyślnej <1> zwiększają odstępy między
elementami użytych linii.

Rys. 3

Taka sytuacja spotykana jest bardzo często kiedy kopiujemy elementy między rysunkami
narysowane w różnych skalach np.: mm / cm /m itd.

Wtedy dobrane skale linii w jednym rysunku nie odpowiadają skalom linii w drugim.
Najczęściej będą to: osie symetrii, konstrukcyjne, nadproża, sieci kablowe czyli wszelkie obiekty nie
narysowane linią ciągłą.