MENUBAR

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
Wpisując w linii komend polecenie MENUBAR wywołasz tzw. zmienną systemową, której jeśli wartość domyślną <0> zmienisz na <1> uruchomisz belkę narzędzi z klasycznego wyglądu GstarCAD.

Teraz masz hybrydowy wygląd programu dający Ci dostęp do wszystkich opcji aplikacji zarówno tych nowych jak i starych – klasycznych. Taki właśnie dostęp przyda się bardzo do poznania ciekawych funkcji GstarCAD w kolejnych tutorialach.

Zobacz:

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4

Aby przywrócić domyślne ustawienia wystarczy ponownie wpisać MENUBAR zatwierdzić Enterem a następnie wprowadzić wartość <0>.