OVERKILL

Spis treści

CZY WIESZ, JAK ….
… możesz w GstarCAD usunąć nakładające się na siebie, duplikujące się, obiekty?

Istnieje w programie funkcja OVERKILL, która pozwoli nam na usuwanie duplikatów obiektów,
elementów „śmieci”, pozostałości po wycinaniu np. linii ścian, itp. Jest to bardzo użyteczna funkcja do
„odchudzania” wielkości pliku, dzięki czemu plik waży mniej a program pracuje wydajniej, szybciej.

Rys.1

Nałożone, w naszym przykładzie, 2 linie na siebie (zielona i biała) są identyczne jednak leżą na różnych
warstwach rysunkowych. Usunięcie jednej z nich nie stanowi oczywiście problemu. Jeśli jednak takich
przypadków mamy w rysunku wiele warto byłoby zautomatyzować sobie pracę.

Rys. 2

Z pomocą przychodzi nam właśnie komenda OVERKILL … po użyciu której wyświetli się nam okno
dialogowe, w którym możemy ustawić opcje filtrowania ustawień.

Rys. 3

W naszym przypadku program przeszuka rysunek w celu wykrycia duplikatów niezależnie czy
znajdują się one na tej samem warstwie czy nie.
Parafka „Zignoruj Warstwy”.

Rys. 4

Wszystkie duplikaty (białe linie) zostały usunięte.
Zostały tylko dwie, ponieważ ułożone były w odwrotnej kolejności niż pozostałe.
Patrz Rys. 2. Program usuwa obiekty, które są na górze, nad oryginałami.