Strefa WIedzy > Tips and tricks > PODZIEL – ZMIERZ

PODZIEL – ZMIERZ

Spis treści

CZY WIESZ, JAK ….
… podzielić dany odcinek na X równych części lub na mniejsze odcinki o konkretnej długości?

Koniecznie skorzystaj z narzędzia PODZIEL(DIVIDE),

Rys. 1

które automatycznie podzieli nasz odcinek na np. 10 równych części.

Rys. 2

Po wpisaniu liczby segmentów (np. 10) i zatwierdzeniu Enterem efekt będzie następujący:

rys. 3

55 : 10 = 5,5

Jeśli jednak chciałbyś odmierzyć odcinki o konkretnej wartości np.: 8 jednostek użyj polecenia
ZMIERZ(MEASURE).

Rys. 4

Wskaż obiekt do podziału a po podaniu długości segmentu …

Rys. 5

… w naszym przypadku 8 i zatwierdzeniu Enterem efekt będzie następujący:

rys. 6

Program podzielił obiekt na odcinki o długości =8 jednostek i jeden odcinek o wynikowy.