Strefa WIedzy > Tips and tricks > RZUTNIE MODELU

RZUTNIE MODELU

Spis treści

CZY WIESZ, JAK ….
… możesz w GstarCAD podzielić ekran w PRZESTRZENI MODELU na kilka niezależnych RZUTNI?

Wpisz w linii poleceń komendę MENUBAR, zatwierdź Enterem
a następnie zmień jej wartość na <1> i ponownie zatwierdź Enterem.
Rys. 1

Wywołałeś w ten sposób dodatkowe Menu programu z wersji Klasycznej.

Rys. 2

Przejdź w tym Menu do zakładki Widok / Rzutnie / NOWE RZUTNIE

Rys. 3

a zobaczysz następujące okno dialogowe, w którym możesz wybrać żądaną przez siebie opcję
np. Dwie: Pionowo

Rys. 4

Do tych samych funkcji dotrzesz szybciej wpisując z klawiatury skrót: VPORTS

Rys. 5

Ekran programu podzieli się w ten sposób na dwie części w pionie (Rzutnie modelu), w których
możesz pracować niezależnie wyświetlając ten sam rysunek lecz pracując na innych jego fragmentach. 

Rys. 6

Pracując na Rzutni z prawej strony (w naszym przykładzie) powiększam fragment rysunku
i wrysowuję okrąg co na widoku globalnym projektu z lewej strony ma od razu swoje
odzwierciedlenie.

Aby połączyć ponownie obie Rzutnie skorzystaj z następującej opcji:

Rys. 7