Strefa WIedzy > Tips and tricks > TABULATOR ZMIANA UCHWYTU

TABULATOR ZMIANA UCHWYTU

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD płynnie zmieniać, wybierać kolejne punkty przyciągania – lokalizacji obiektów
za pomocą TABULATORA ?

W poniższym przykładzie chciałbym dorysować np. okrąg.


Wybieram zatem polecenie rysuj okrąg środek promień a następnie zbliżam kursor do jednej
z narysowanych wcześniej linii. Program sugeruje mi lewy koniec wyróżniając go zielonym
kwadratowym markerem. Wtedy używając klawisza TABULATOR’a z klawiatury mamy możliwość
przeskakiwania, po wszystkich dostępnych dla danego obiektu, punktach charakterystycznych np.:
koniec, symetria, koniec dla linii.

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3

W odpowiednim momencie klikamy lewym przyciskiem myszki i rozpoczynamy rysowanie okręgu.

Rys. 4