MOCORO

Spis treści

Wpisując w linii komend (lub w polu przy kursorze myszy) polecenie MOCORO (z ang. skrót od komend: MOVE, COPY, ROTATE), uruchomisz narzędzie dające Ci te i inne funkcje w jednym poleceniu.

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
Rys. 6

Aby skorzystać z danej funkcji, wystarczy, że wybierzesz odpowiedni klawisz na klawiaturze, np. „C” dla kopiuj – uzyskasz wielokrotne kopiowanie obiektów, nie wychodząc z funkcji MOCORO możesz od razu płynnie przejść do przesuwania „M”, obracania „R”, skalowania „S”, czy zmiany punktu bazowego „B” obiektów. Możesz również cofnąć „U” lub zakończyć operację „X”.

Pełna lista skrótów klawiszowych narzędzia MOCORO:
Przesuwanie — klawisz „M”
Kopiowanie — klawisz „C”
Obracanie — klawisz „R”
Skalowanie — klawisz „S”
Zmiana punktu bazowego — klawisz „B”
Cofanie — klawisz „U”
Zamknięcie narzędzia — klawisz „X” #