Strefa WIedzy > Tips and tricks > TRÓJKĄTNY NAWIAS

TRÓJKĄTNY NAWIAS

Spis treści

CZY WIESZ, JAK …
… możesz w GstarCAD szybko przywrócić prawdziwą / domyślną wartość wymiaru?

Jeśli wymiar w rysunku został poddany ręcznej edycji jedną z metod przywrócenia jego domyślnej /prawdziwej wartości będzie wpisanie, zamiast wstawionego ręcznie tekstu wymiarowego

TRÓJKĄTNEGO NAWIASU.

Program automatycznie przywróci domyślne wartości tego wymiaru.