Zbliża się premiera GstarCAD 2021 | GstarCAD

Zbliża się premiera GstarCAD 2021

Z przyjemnością informujemy o zbliżającej się premierze GstarCAD 2021, która odbędzie się jesienią tego roku. W najnowszej wersji programu pojawi się wiele udoskonaleń i przydatnych narzędzi, dzięki którym wykonywanie projektów będzie przebiegać zdecydowanie szybciej i sprawniej, a praca stanie się jeszcze bardziej komfortowa. Zapraszamy do zapoznania się listą nowości.

 

Lista najważniejszych nowości w GstarCAD 2021

 

1. Wersja dla Linuxa

Od wersji 2021 program GstarCAD będzie dostępny również dla użytkowników systemu Linux. Oprócz obsługi plików DWG i DXF użytkownicy tego systemu mogą liczyć na obsługę praktycznych poleceń:

– Wsparcie wczytywania rysunków, warstw, arkuszy, przerysowywanie i cofanie, powiększanie i przesuwanie itp.

– Obsługa praktycznych poleceń rysunkowych: linia, koło, prostokąt, linia chmury, tekst, mtext, definicja bloku, wstawianie bloków itp.

– Obsługa praktycznych poleceń wymiarowych: wymiar liniowy, wymiar osiowania, wymiar kąta, wymiar promienia, wymiar średnicy, wymiar współrzędnych

– Obsługa podstawowych poleceń edycji: usuwanie, kopiowanie, edycja uchwytów

– Siatka, orto, snap – przyciągnie obiektu i inne funkcje pomocnicze

 

2. Automatyczna aktualizacja

W GstarCAD 2021  użytkownicy będą mogli ustawić automatyczną aktualizację. Dzięki tej opcji program sam wykryje dostępność nowych aktualizacji, a następnie pobierze je i zainstaluje.

 

3. Chmura punktów

GstarCAD 2021 pozwali na wstawienie odniesienia do chmury punktów. Użytkownicy będą mogli ustawić m.in. kolor wyświetlania obiektów chmury punktów lub kolor skanowania RGB.

 

 

 

 

4. Nowe funkcje 3D

Najnowsza wersja GstarCAD będzie obsługiwać więcej funkcji 3D: POLYSOLID, Konwersja do siatki, Konwersja do bryły, Konwersja do NURBS, Konwersja do powierzchni, Przesunięcie powierzchniowe itd. Zaoferują one użytkownikom programu większe możliwości pracy w 3D.

  • POLYSOLID

Teraz projektanci będą mogli utworzyć bryłę 3D w kształcie ściany za pomocą polecenia POLYSOLID. Tworzenie bryły będzie odbywać się  bezpośrednio lub poprzez wybranie utworzonej polilinii.

 

Metoda tworzenia polilinii jest podobna do tworzenia linii; można narysować linię lub segment łuku w sposób ciągły. Można również użyć zmiennej systemowej PSOLWIDTH do ustawienia domyślnej szerokości dla bryły 3D, a zmiennej systemowej PSOLHEIGHT do ustawienia domyślnej wysokości. W GstarCAD 2021 będzie także możliwość przekonwertowania istniejących obiektów 2D, takich jak: linie, polilinie 2D, łuki i okręgi na bryły 3D z domyślną wysokością, szerokością i uzasadnieniem.

 

 

Zmienna systemowa PSOLWIDTH ustawi domyślną szerokość dla bryły 3D, a zmienna systemowa PSOLHEIGHT ustawi jej domyślną wysokość.

 

  • PLANESURF

Dzięki tej funkcji użytkownik GstarCAD 2021 będzie mógł utworzyć płaską powierzchnię poprzez wybranie zamkniętych obiektów lub określenie przeciwległych narożników prostokątnej powierzchni. Po określeniu narożników powierzchni za pomocą polecenia, powierzchnia jest tworzona równolegle do płaszczyzny pracy.

 

 

Zmienne systemowe SURFU i SURFV sterują numerami linii wyświetlanymi na powierzchniach.

 

 

  • SURFOFFSET

Dzięki temu poleceniu będzie można utworzyć równoległą powierzchnię z określoną odległością od pierwotnej powierzchni. Pozwali to nie tylko na ustawienie przesunięcia na jedną lub obie strony, ale także umożliwi tworzenie bryły 3D po przesunięciu.

 

Odsunięcie z obu stron

 

Odsunięcie i utworzenie powierzchni

 

Odsunięcie i stworzenie Bryły

 

Gdy wartość SURFACEMODELINGMODE ustawiona zostanie na 1, to po przesunięciu powierzchni wygeneruje ona powierzchnię NURBS zamiast normalnej.

 

 

 

  • CONVTOMESH

Ta funkcja umożliwi konwertowanie obiektów 3D do siatki za pomocą: odpowiedniego typu konwersji brył 3D, zamkniętych polinii, regionów, powierzchni 3D, powierzchni 3D i siatek policzkowych. Warto zaznaczyć, że po konwersji bryła 3D zostanie wygładzona.

 

 

  • CONVTOSOLID

Funkcja CONVTOSOLID pozwoli na konwertowanie kwalifikujących się obiektów 3D na bryły 3D. Kwalifikujące się obiekty zawierają:

– Trójwymiarowe siatki, które niezupełnie zamykają objętość

– Powierzchnie, które całkowicie zamykają objętość

– Polilinie zamknięte i okręgi o niezerowej grubości; polilinie muszą mieć jednakową

Szerokość

 

Funkcja ta nie obsługuje zmiennej systemowej SMOOTHMESHCONVERT, dostępna jest tylko wartość 3. Nie obsługuje również gładkości i zoptymalizowanego efektu. Po konwersji wyświetlany jest tylko jeden efekt.

 

  • CONVTOSURFACE

Funkcja umożliwi konwertowanie kwalifikujących się obiektów na powierzchnie 3D. Może przekonwertować: bryłę 2D, bryłę 3D, obiekt siatkowy, powierzchnię czołową 3D, regiony, polilinie o zerowej szerokości z grubością, polilinie o szerokości kulistej, linie z grubością, łuki z grubością, zamkniętą płaską powierzchnię 3D.

 

 

Funkcja ta nie obsługuje zmiennej systemowej SMOOTHMESHCONVERT, dostępna jest tylko wartość 3. Nie obsługuje również gładkości i zoptymalizowanego efektu. Aktualnie obsługiwany tylko jeden efekt konwersji: faceted.

 

  • CONVTONURBS

Funkcja pozwoli na wybór brył i powierzchni 3D oraz na przekonwertowane ich na powierzchnie NURBS. W przypadku zamiany siatek na powierzchnie NURBS, najpierw będzie można  użyć poleceń CONVTOSOLID lub CONVTOSURFACE, aby przekonwertować je na bryły lub powierzchnie.

 

 

5. Lepsza obsługa rastrów i ich przeźroczystości

GstarCAD 2021 będzie lepiej obsługiwał obrazy rastrowe i ich przezroczystości.  Dotyczy to plików w formatach TIFF.

 

GstarCAD 2020

 

GstarCAD 2021

 

 

6. Rozbudowana paleta narzędzi

Nowa wersja GstarCAD będzie obsługiwać dodawanie predefiniowanych kreskowań z ustawionym wzorcem kreskowania i skalowaniem do palety narzędzi. Dla przykładu, gdyż użytkownik będzie potrzebował wstawić łuk,  aby uzyskać obiekt kreskowania, wystarczy że przeciągnie go bezpośrednio do załączonego obszaru.

 

 

Właściwości kreskowania można ustawić w menu kontekstowym. Ten sam wzór może być używany wielokrotnie z różnym kątem i skalą.

GstarCAD 2021 będzie wyposażony w opcję służącą do migracji palety narzędzi. Narzędzie to umożliwi importowanie dostosowanej palety narzędzi z programu AutoCAD do programu GstarCAD.

 

7. Rozbudowany edytor tekstów

W GstarCAD 2021 pojawią się funkcje usuwania linii i numeracji, które będą używane do dodawania usuniętych linii dla określonego tekstu lub numeracji.

 

8. Rozszerzenie importu i eksportu ustawień

GstarCAD 2021 będzie obsługiwał nie tylko import i eksport ustawień, ale umożliwi również migrację z poprzedniej wersji. Nowe możliwości przyspieszą dostosowywanie ustawień programu do własnych preferencji podczas jego nowej lub powtórnej instalacji.

Dwie części ustawień importu i eksportu:

  • Import and Eksport Ustawień

W GstarCAD 2021, będzie można uzyskać dostęp do ustawień importu i eksportu z programu GstarCAD za pomocą przycisku Start systemu Windows. Pozwoli to na importowanie i eksportowanie: ustawień, czcionek, linii, kreskowań itp. bez konieczności uruchamiania programu GstarCAD. Wyeksportowane ustawienia można zapisać na wypadek konieczności ponownej instalacji programu lub przeniesienia go na nowy komputer.

  • Migracja z poprzedniej wersji

Nowe narzędzie „Migracja z poprzedniej wersji” będzie dodawane w programie GstarCAD 2021 za pomocą przycisku Start systemu Windows. Narzędzie to pozwoli na bezpośrednie przenoszenie swoich własnych ustawień z poprzedniej wersji programu do GstarCAD 2021.

 

9. Szybki pomiar

W nadchodzącej wersji GstarCAD wprowadzona zostanie możliwość wykonania szybkiego pomiaru. Kursor w programie będzie przeszukiwał rysunek wzdłuż osi XY i szybko wyświetlał odległość oraz kąt od kursora do powiązanych z nim obiektów. Funkcja ta pozwoli w ciągu zaledwie sekundy poznać powiązany rozmiar rysunków.

 

Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Akceptuję
X
Privacy Policy
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz DemoProszę czekać, trwa wysyłanie wersji demo

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz Demo+48
Proszę czekać, trwa wysyłanie wersji demoAktualna wersja programu w polskiej wersji językowej:
230527

Aktualna wersja programu w angielskiej wersji językowej:
230527

Poprzednie wersje GstarCAD >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Poprzednie wersje GstarCAD

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

×
Dlaczego GstarCAD?
Wieczysta
licencja
Obsługa plików
DWG/DXF
Bezpłatne wsparcie
techniczne
Ponad 10 lat
na rynku
12 312 59 93