Darmowa wersja edukacyjna GstarCAD 2016 jest już dostępna! - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG