Program CAD dedykowany dla projektantów organizacji ruchu.
Program CAD służący do projektowania i zarządzania rozkładem sygnalizacji świetlnej.
Program CAD służący do generowania formularzy obliczeniowych dla przepustowości skrzyżowań.
Program CAD służący do wykonywania różnego rodzaju pomiarów na wybranych obiektach w środowisku CAD.
Program CAD pozwalający na dodawanie do projektów oznakowania ewakuacyjnego, przeciwpożarowego oraz ochrony i higieny. pracy.