Aktualności > Nowa wersja. GstarCAD 2021 już jest!

Nowa wersja. GstarCAD 2021 już jest!

2020-11-26

Nowa wersja. GstarCAD 2021 już jest!

Najnowsza wersja GstarCAD, czyli uniwersalnego programu CAD 2D/3D dla projektantów z każdej branży, jest już oficjalnie dostępna! GstarCAD 2021 optymalizuje funkcjonalność 3D poprzez dodanie serii nowych poleceń. Inne nowe funkcje, takie jak: Szybkie wymiarowanie, Import/Export własnych ustawień i chmura punktów, znacznie poprawiają wydajność użytkowania programu w zakresie uzyskiwania danych wymiarowych, przesyłania ustawień użytkownika i danych chmury punktów. Ponadto, znaczne ulepszenia palety narzędzi i edytora Mtext ułatwią wykonywanie zadań i zdecydowanie usprawnią proces projektowania.

 

 

 

Nowy import i eksport ustawień użytkownika

GstarCAD 2021 obsługuje import i eksport ustawień niestandardowych użytkownika, a preferowane ustawienia niestandardowe, takie jak: profile użytkownika, CUI, linie, kreskowania itp. można łatwo przenieść z wcześniejszych wersji programu do GstarCAD 2021.

\"\"

 

Nowe polecenia 3D

GstarCAD 2021 dodaje serię poleceń 3D, takich jak: POLYSOLID, CONVTOMESH, CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS, PLANESURF, SURFOFFSET.

 

 • POLYSOLID
  Teraz możesz użyć polecenia POLYSOLID do utworzenia bryły 3D w kształcie ściany bezpośrednio lub poprzez wybranie istniejących polilinii. Polilinia jest rysowana w taki sam sposób jak polilinia, która jest tworzona z ciągłych prostych i zakrzywionych segmentów.

 

\"\"

 

 • PLANESURF
  W GstarCAD 2021 możesz użyć polecenia PLANESURF, aby utworzyć płaską powierzchnię poprzez wybranie zamkniętych obiektów lub określenie przeciwległych narożników prostokątnej powierzchni.

 

\"\"

 

 • SURFOFFSET
  Teraz możesz użyć polecenia SURFOFFSET, aby utworzyć powierzchnię równoległą w określonej odległości od powierzchni oryginalnej.

 

\"\"

 

 • CONVTOMESH:
  Obiekty 3D, takie jak: bryły, zamknięte polilinie, regiony, powierzchnie 3D, siatki wielokątów – wszystko to można w GstarCAD 2021 przekształcić w obiekty siatkowe. Obiekty zostaną wygładzone w tym samym czasie, co konwersja.

 

\"\"

 

 • CONVTOSOLID:
  W najnowszej wersji GstarCAD możesz użyć polecenia CONVTOSOLID do konwersji kwalifikujących się obiektów, takich jak: siatki 3D, powierzchnie, zamknięte polilinie i okręgi na bryły 3D.

 

\"\"

 

 • CONVTOSURFACE
  Polecenie CONVTOSURFACE można w GstarCAD 2021 wykorzystać do konwersji kwalifikujących się obiektów na powierzchnie 3D.

 

\"\"

 

 • CONVTONURBS
  Do konwersji brył i powierzchni proceduralnych na powierzchnie NURBS można w GstarCAD 2021 użyć polecenia CONVTONURBS.
  Możesz przekonwertować siatki na NURBS po przekonwertowaniu ich na bryłę lub powierzchnię za pomocą polecenia CONVTOSOLID lub CONVTOSURFACE. Ponadto, najnowsza wersja programu  dodaje również szereg funkcji do\” pokazywania/ukrywania, dodawania/usuwania NURBS.

 

\"\"

 

 • CHMURA PUNKTÓW
  GstarCAD 2021 obsługuje dwa rozszerzenia pliku chmury punktów (.rcp i .rcs) jako załącznik w rysunku. Użytkownicy mogą stosować kolory obiektów i kolory skanowania RGB do wyświetlania danych chmury punktów.

 

\"\"

 

 • NOWE SZYBKIE WYMIAROWANIE
  GstarCAD 2021 obsługuje nową funkcję szybkiego pomiaru za pomocą polecenia RAPIDDIST, która szybko
  mierzy odległość i kąt między obiektami 2D wzdłuż osi X, Y, poruszając myszą.

 

\"\"

 

 • ULEPSZONA PALETA NARZĘDZI
  Paleta narzędzi pozwala na dodanie narzędzia opartego na istniejącym wzorcu kreskowania. Obiekty kreskowania o określonej skali można przeciągać i upuszczać do Palety Narzędzi.

 

\"\"

 

 • ULEPSZENIE EDYTORA TEKSTU 
  W edytorze Mtext można używać nowych funkcji do numerowania tekstu i dodawania skasowania do zaznaczonego tekstu.

 

 • POLEPSZENIE JAKOŚCI WYŚWIETLANIA OBRAZÓW RASTROWYCH

 

GstarCAD 2021

\"\"

 

 

Starsze wersje GstarCAD

\"\"

 

 

 • GSTARCAD – MODUŁ WSPÓŁPRACY
  Bazując na nowych technologiach, takich jak stopniowe przechowywanie i przesyłanie danych rysunkowych, ten moduł umożliwia współpracę między działami i zespołami projektowymi w oparciu o rysunki DWG. Moduł współpracy pozwala projektantom na łatwe prześledzenie procesu projektowego i powrót do dowolnej poprzedniej wersji projektu, a także zlokalizowanie zmian projektowych za pomocą jednego kliknięcia. W rezultacie moduł zapewnia wysoką jakość i dokładność współpracy w trakcie zespołowego wykonywania projektów.

\"\"

 

Pobierz GstarCAD 2021

Pobierz program GstarCAD 2021 i przetestuj bezpłatnie jego możliwości.

 

[yellow_button anchor=\”Pobierz GstarCAD 2021\” url=\”https://gstarcad.pl/download/\” target=\”_blank\”]