Nowa wersja. GstarCAD 2021 już jest! | GstarCAD

Nowa wersja. GstarCAD 2021 już jest!

Najnowsza wersja GstarCAD, czyli uniwersalnego programu CAD 2D/3D dla projektantów z każdej branży, jest już oficjalnie dostępna! GstarCAD 2021 optymalizuje funkcjonalność 3D poprzez dodanie serii nowych poleceń. Inne nowe funkcje, takie jak: Szybkie wymiarowanie, Import/Export własnych ustawień i chmura punktów, znacznie poprawiają wydajność użytkowania programu w zakresie uzyskiwania danych wymiarowych, przesyłania ustawień użytkownika i danych chmury punktów. Ponadto, znaczne ulepszenia palety narzędzi i edytora Mtext ułatwią wykonywanie zadań i zdecydowanie usprawnią proces projektowania.

 

 

 

Nowy import i eksport ustawień użytkownika

GstarCAD 2021 obsługuje import i eksport ustawień niestandardowych użytkownika, a preferowane ustawienia niestandardowe, takie jak: profile użytkownika, CUI, linie, kreskowania itp. można łatwo przenieść z wcześniejszych wersji programu do GstarCAD 2021.

 

Nowe polecenia 3D

GstarCAD 2021 dodaje serię poleceń 3D, takich jak: POLYSOLID, CONVTOMESH, CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS, PLANESURF, SURFOFFSET.

 

 • POLYSOLID
  Teraz możesz użyć polecenia POLYSOLID do utworzenia bryły 3D w kształcie ściany bezpośrednio lub poprzez wybranie istniejących polilinii. Polilinia jest rysowana w taki sam sposób jak polilinia, która jest tworzona z ciągłych prostych i zakrzywionych segmentów.

 

 

 • PLANESURF
  W GstarCAD 2021 możesz użyć polecenia PLANESURF, aby utworzyć płaską powierzchnię poprzez wybranie zamkniętych obiektów lub określenie przeciwległych narożników prostokątnej powierzchni.

 

 

 • SURFOFFSET
  Teraz możesz użyć polecenia SURFOFFSET, aby utworzyć powierzchnię równoległą w określonej odległości od powierzchni oryginalnej.

 

 

 • CONVTOMESH:
  Obiekty 3D, takie jak: bryły, zamknięte polilinie, regiony, powierzchnie 3D, siatki wielokątów – wszystko to można w GstarCAD 2021 przekształcić w obiekty siatkowe. Obiekty zostaną wygładzone w tym samym czasie, co konwersja.

 

 

 • CONVTOSOLID:
  W najnowszej wersji GstarCAD możesz użyć polecenia CONVTOSOLID do konwersji kwalifikujących się obiektów, takich jak: siatki 3D, powierzchnie, zamknięte polilinie i okręgi na bryły 3D.

 

 

 • CONVTOSURFACE
  Polecenie CONVTOSURFACE można w GstarCAD 2021 wykorzystać do konwersji kwalifikujących się obiektów na powierzchnie 3D.

 

 

 • CONVTONURBS
  Do konwersji brył i powierzchni proceduralnych na powierzchnie NURBS można w GstarCAD 2021 użyć polecenia CONVTONURBS.
  Możesz przekonwertować siatki na NURBS po przekonwertowaniu ich na bryłę lub powierzchnię za pomocą polecenia CONVTOSOLID lub CONVTOSURFACE. Ponadto, najnowsza wersja programu  dodaje również szereg funkcji do” pokazywania/ukrywania, dodawania/usuwania NURBS.

 

 

 • CHMURA PUNKTÓW
  GstarCAD 2021 obsługuje dwa rozszerzenia pliku chmury punktów (.rcp i .rcs) jako załącznik w rysunku. Użytkownicy mogą stosować kolory obiektów i kolory skanowania RGB do wyświetlania danych chmury punktów.

 

 

 • NOWE SZYBKIE WYMIAROWANIE
  GstarCAD 2021 obsługuje nową funkcję szybkiego pomiaru za pomocą polecenia RAPIDDIST, która szybko
  mierzy odległość i kąt między obiektami 2D wzdłuż osi X, Y, poruszając myszą.

 

 

 • ULEPSZONA PALETA NARZĘDZI
  Paleta narzędzi pozwala na dodanie narzędzia opartego na istniejącym wzorcu kreskowania. Obiekty kreskowania o określonej skali można przeciągać i upuszczać do Palety Narzędzi.

 

 

 • ULEPSZENIE EDYTORA TEKSTU 
  W edytorze Mtext można używać nowych funkcji do numerowania tekstu i dodawania skasowania do zaznaczonego tekstu.

 

 • POLEPSZENIE JAKOŚCI WYŚWIETLANIA OBRAZÓW RASTROWYCH

 

GstarCAD 2021

 

 

Starsze wersje GstarCAD

 

 

 • GSTARCAD – MODUŁ WSPÓŁPRACY
  Bazując na nowych technologiach, takich jak stopniowe przechowywanie i przesyłanie danych rysunkowych, ten moduł umożliwia współpracę między działami i zespołami projektowymi w oparciu o rysunki DWG. Moduł współpracy pozwala projektantom na łatwe prześledzenie procesu projektowego i powrót do dowolnej poprzedniej wersji projektu, a także zlokalizowanie zmian projektowych za pomocą jednego kliknięcia. W rezultacie moduł zapewnia wysoką jakość i dokładność współpracy w trakcie zespołowego wykonywania projektów.

 

Pobierz GstarCAD 2021

Pobierz program GstarCAD 2021 i przetestuj bezpłatnie jego możliwości.

 

Pobierz GstarCAD 2021

 

 

Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Akceptuję
X
Privacy Policy
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz DemoProszę czekać, trwa wysyłanie wersji demo

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz Demo+48
Proszę czekać, trwa wysyłanie wersji demoAktualna wersja programu w polskiej wersji językowej:
230527

Aktualna wersja programu w angielskiej wersji językowej:
230527

Poprzednie wersje GstarCAD >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Poprzednie wersje GstarCAD

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

×
Dlaczego GstarCAD?
Wieczysta
licencja
Obsługa plików
DWG/DXF
Bezpłatne wsparcie
techniczne
Ponad 10 lat
na rynku
12 312 59 93