Jak wykonać kolanko rury 3D w GstarCAD 2018? - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG