Nakładki branżowe > BiK Śruby

BiK Śruby

BiK Śruby to nowa nakładka dla GstarCAD, która rozszerza możliwości modułu BiK Stal, zdecydowanie skracając czas wymagany do wrysowywania i opisywania elementów śrubowych. Dzięki modułowi BiK Śruby użytkownik GstarCAD może szybko i łatwo zdefiniować zestaw, a następnie wstawić go do rysunku. Zestaw definiowany jest w specjalnym oknie dialogowym.

390,00 PLN

BiK Śruby

Uwaga: Posiadanie nakładki BiK Base jest wymagane, aby móc korzystać z pozostałych nakładek z serii BiK.


BiK Śruby to rozszerzenie modułu Stal. Dzięki temu rozszerzeniu nakładki branżowej BiK Stal znacznie ograniczony zostanie czas potrzebny na wrysowanie oraz opisanie elementów śrubowych na rysunkach.

Użytkownik może w łatwy i intuicyjny sposób zdefiniować zestaw jaki ma zostać wstawiony do rysunku. Cała operacja definiowania zestawu odbywa się przy pomocy okna dialogowego widocznego poniżej.

W BiK Śruby użytkownik po narysowaniu już zestawu ma możliwości opisanie jego w dowolny sposób. Moduł daje możliwość zdefiniowania jak będą wyglądać opisy w danym rysunku.

Moduł daje również możliwość zestawienia opisanych elementów, w trzech różnych zestawieniach:

  • zestawienie śrub
  • zestawienie strukturalne śrub
  • zestawienie szczegółowe śrub