Nakładki branżowe > MCAD MZELB

MCAD MZELB

MCAD MZELB to nakładka do programu GstarCAD 2019 łatwiająca projektowanie konstrukcji żelbetowych w środowisku CAD. Moduł MZELB pozwala na intuicyjne i kompleksowe rysowanie konstrukcji żelbetowych w 2D oraz tworzenie ich podstawowych przekrojów.

Uwaga: Posiadanie nakładki MCAD MBASE jest wymagane, aby móc korzystać z pozostałych nakładek z serii MCAD.

MCAD MZELB

Nakładka MCAD MZELB – Główne cechy:

 • Możliwość swobodnego rysowania prętów stalowych w przekroju i w widoku (wraz z normowymi promieniami zagięć oraz hakami).
 • MZELB umożliwia edycję wcześniej narysowanych prętów (zmiana  wymiaru średnicy, zmiana haków prętów, dodawanie oraz usuwanie segmentów prętów itd.)
 • Możliwość rysowania w widoku prętów uzwojonych
 • Łatwe rysowanie parametryczne  strzemion z gotowej biblioteki
 • Możliwość rozmieszczenia prętów przekrojowych na przekroju na podstawie liczby prętów lub ich rozstawu. Możliwość utworzenia  na przekrojach żelbetowych symbolu podbetonu
 • Opcja ukazania prętów widokowych w rzeczywistej grubości oraz jako cienkiej polilini
 • Tworzenie typowych parametryzowanych przekrojów żelbetowych słupów, fundamentów, belek, schodów i wieńców. Łatwe zapisywanie  cech wymiarowych przekrojów w tzw. punktach informacyjnych. Umożliwia to szybki odczyt zapisanych danych.
 • Możliwość wyciągania i wymiarowania prętów widokowych zarówno z widoków, jak i przekrojów elementów.
 • MCAD MZELB pozwala  opisywać pręty na wiele  sposobów, np. za pomocą własnej definicji opisów prętów. Możliwe są kompatybilne opisy prętów zarówno uproszczone, jak i pełne, a także szybkie odczytywanie cech prętów przy opisie z innych uprzednio dodanych opisów.
 • Dzięki nakładce MZELB użytkownicy mogą przypisywać opisom prętów oraz dowolnym obiektom tekstowym automatycznie aktualizujące się cechy długości prętów
 • Możliwość – w obrębie danej pozycji rysunkowej –  automatycznej kontroli numeracji prętów
 • Niezależne, kompatybilne opisy prętów na rzucie płyt. MZELB generuje zintegrowane opisy prętów skojarzone z linią odnośnikową. Gdy odnośnik jest modyfikowany (skracany lub wydłużany) liczby sztuk są automatycznie uaktualniane w opisach
 • MCAD MZELB umożliwia w płytach generowanie widoku wszystkich prętów na zintegrowanym odnośniku
 • Nakładka posiada specjalny kalkulator ułatwiający obliczanie prętów rozdzielczych na rzutach
 • Dzięki MCAD MZELB możliwa jest całkowita automatyzacja styli wymiarowych i nazewnictwa warstw rysowanych elementów na podstawie przyjętej skali i jednostki rysunkowej.
 • Możliwość generowania automatycznych zestawień stali, które są wspólne dla wszystkich opisów prętów w  MCAD