Nakładki branżowe > Program Mapa_SG

Program Mapa_SG

Mapa SG to uznane narzędzie umożliwiające opracowywanie profesjonalnych map numerycznych ewidencji gruntów i budynków, map do celów projektowych oraz tematycznych map branżowych. Obsługuje import oraz export plików ESRI Shapefile,  import i eksport do formatu GMLimport i eksport do formatu SWDEimport i eksport do formatu ShapeFile.

1,805 PLN

Program Mapa_SG

Program Mapa_SG jest nadal rozwijany i aktualizowany, przede wszystkim w zakresie współpracy z innymi dostępnymi systemami na naszym rynku.


Mapa_SG jest programem pracującym w środowisku systemu GstarCAD i od ponad 17 lat jest z powodzeniem wykorzystywana przez polskich geodetów. Podstawowym założeniem programów Mapa_SG, będących elementami procesu technologicznego MAPY NUMERYCZNEJ, jest kompletne punktowe opracowanie wszelkich danych pomiarowych (z dzienników, szkiców, rejestratorów polowych) w tzw. trybie wsadowym, przy możliwie minimalnej ingerencji operatora.

W Mapa-SG opracowanych jest ponad 400 poleceń istotnie ułatwiających redakcję mapy takich jak:

 • Kartowanie punktów sytuacyjnych metodą ortogonalną i biegunową;
 • Kartowanie punktów w sposób wsadowy z plików tekstowych, a także z plików w formacie Geo89, CGeo czy Winkalk;
 • Przenumerowanie punktów;
 • Tworzenie usystematyzowanych wykazów punktów roboczych, punktów granicznych, punktów osnowy, działek;
 • Kreślenie działek oraz ich opisywanie z dodatkowymi atrybutami;
 • Kreślenie konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych
 • Kreślenie budynków oraz ich opisywanie;
 • Kreślenie obiektów towarzyszących budynkom (schody, tarasy itp.)
 • Automatyczne kreślenie skarp kreślenie sieci uzbrojenia terenu oraz jej opisywanie;
 • Opisywanie punktów wysokościowych;
 • Kreślenie warstwic;
 • Wymiarowanie rysunku;
 • Wyszukiwanie działek oraz ich topologia
 • Sterowanie widocznością warstw;
 • Skalowanie rysunku, itp.;
 • Wbudowane układy współrzędnych „1965”, „2000” oraz układy lokalne „Krąków”, „Szczecin” i „Warszawa” m.in. umożliwiają generowanie arkuszy przez wskazanie dowolnego punktu na ekranie lub określenie jego godła;
 • Generowanie dowolnych wyrysów;
 • Opracowanie profili podłużnych i poprzecznych;
 • Wyszukiwanie obiektów poprzez wartość atrybutu;
 • Transformacja rysunku pomiędzy układami.

Branża: Geodezja