Nowości w e-CAD 12 - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG