Aktualności > Nowości w e-CAD 12

Nowości w e-CAD 12

2017-04-26

Nowości w e-CAD 12

Pakiet nakładek e-CAD to profesjonalny zestaw wielu narzędzi i rozbudowanych automatycznych makr, wspomagających projektowanie obiektów budowlanych w środowisku programu GstarCAD. Nakładki e-CAD wspomagają pracę konstruktorów i architektów w zakresie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz architektonicznych. Zachęcamy do zapoznania się z listę nowości wprowadzonych w najnowszej odsłonie nakładek e-CAD 12.

e-CAD Żelbet

Nowe narzędzia:

 • Rysowanie pręta w widoku na podstawie wskazanego pręta w przekroju
 • Dorysuj hak 90 stopni gabarytowo
 • Dorysuj hak 135 stopni gabarytowo
 • Dorysuj hak 180 stopni gabarytowo
 • Usuń hak gabarytowo
 • Wydłuż / Skróć pręt w widoku
 • Dorysuj znacznik / symbol końca pręta w widoku
 • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie osiowo-dokładne pręta w widoku
 • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie osiowo-uproszczone pręta w widoku
 • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie po konturze zewnętrznym pręta w widoku
 • Hurtowe opisywanie, wymiarowanie osiowo-dokładne wielu prętów w widoku
 • Hurtowe opisywanie, wymiarowanie osiowo-uproszczone wielu prętów w widoku
 • Hurtowe opisywanie, wymiarowanie po konturze zewnętrznym wielu prętów w widoku
 • Edycja ilości prętów w zasięgu zbrojenia płyty żelbetowej
 • Hurtowe opisywanie wielu prętów w widoku
 • Jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów w przekroju
 • Wstawianie opisu niezliczalnego na podstawie opisu zliczalnego pręta

Nowości:

 • włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj pręt w widoku
 • w pliku e-cad_zestawienie_pret.dat z definicją szerokości kolumn dla Zestawienia stali do rysunku DWG, dodano możliwość definiowania szerokości pozostałych kolumn (począwszy od kolumny nr 8), zawierających długości łączne poszczególnych prętów z podziałem na gatunki stali i średnice prętów
 • dodano 2 nowe gatunki stali i zmieniono domyślną kolejność gatunków stali w plikach z definicją stali dla normy EC2

Zmiany:

 • poprawiono wyświetlanie długości pręta w narzędziu Informacje o prętach
 • w oknie dialogowym Rysuj zbrojenie otworu okiennego, ujednolicono kolorystykę statusów pól informacyjnych
 • w oknie dialogowym Rysuj zbrojenie otworu drzwi, ujednolicono kolorystykę statusów pól informacyjnych
 • w poniższych makrach zmieniono symbole przekrojów na identyczne jak te w module e-CAD Podstawowy, co poskutkowało możliwością ich pełnej personalizacji poprzez edycję bloku symbolu zapisanego w plikach DWG
 • Rysuj przekrój boczny belki
 • Rysuj przekrój boczny słupa
 • Rysuj przekrój boczny słupa kołowego
 • Rysuj przekrój boczny słupa uzwojonego (spiralnego)
 • Rysuj zbrojenie startowe ze stopy lub z wieńca do słupa/rdzenia
 • ulepszono wyliczanie domyślnych parametrów haków dla prętów w oknach dialogowych
 • w narzędziu Dorysuj hak dodano opcję umożliwiająca wstawienia haka gabarytowo
 • zmieniono parametry symboli zakończeń prętów w widoku, tak aby razem z prętami w widoku reagowały na narzędzia modyfikacji, takie jak np.: nadawanie, zmienianie, usuwanie grubości prętów
 • w narzędziu Rysuj przekrój boczny belki w przypadku wyboru strzemion czterociętych skorygowano ilości strzemion dla każdej ze stref
 • w narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych prętów i strzemion usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w narzędziu Multimenagera opisów prętów i strzemion usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w zależności od wartości podanych otulin, skorygowano rysowanie zbrojenia w przekrojach w narzędziach:
 • Rysuj przekrój boczny belki
 • Rysuj przekrój boczny słupa
 • Rysuj przekrój boczny słupa kołowego
 • Rysuj przekrój boczny słupa uzwojonego (spiralnego)
 • w narzędziu Rysuj przekrój ławy fundamentowej usprawniono rysowania pręta nr 4 bez haków

 

e-CAD Żelbet Siatki

Zmiany:

 • w narzędziu Multimenagera opisów siatek usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Stal

Nowe narzędzia:

 • Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG
 • Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela®
 • Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV

Nowości:

 • włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj blachę o zadanych wymiarach
 • w oknie dialogowym Rysuj blachę o zadanych wymiarach dodano analizę i kontrole numeracji blach

Zmiany:

 • w narzędziu Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® uwzględniono obsługę szczególnych przypadków zestawianych elementów
 • w narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w narzędziu Multimenagera opisów kształtowników, blach, płaskowników usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Stal Śruby

Nowości:

 • włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj śrubę w widoku z boku
 • włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj śrubę w widoku z góry

Zmiany:

 • w narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych śrub usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w narzędziu Multimenagera opisów śrub usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Drewno

Zmiany:

 • w narzędziu Multimenagera opisów elementów drewnianych usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Podstawowy

Nowe narzędzia:

 • Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii
 • Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii

Zmiany:

 • w narzędziu Symbol przekroju usprawniono wstawianie symboli
 • uszczegółowiono i ulepszono okno dialogowe e-CAD Licencja (dawne okno O Programie)
 • zmieniono sposób rysowania Linii osiowej konstrukcji i Linii krawędzi zakrytych dochodzących do elementu głównego w taki sposób, że możliwe jest rysowanie w jednym i tym samym rysunku DWG linii i polilinii o różnych skalach wyglądu linii, w zależności od wybranej w oknie Konfiguracja skali i jednostki e-CAD
 • w narzędziu Multimenagera dowolnych opisów usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w narzędziu Odnośnik z opisami styl wstawianego tekstu (także wysokość tekstu) są teraz takie same jak definicja stylu e-cad_1 w oknie Konfiguracja
 • w narzędziu Odnośnik z opisami umożliwiono wpisywanie lub niewpisywanie różnych kombinacji opisu górnego z opisem dolnym, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie jeszcze większej kombinacji różnych odnośników

 

e-CAD Pręty Kodowane

Zmiany:

 • poprawiono wyświetlanie długości pręta w narzędziu Informacje o prętach kodowanych
 • poprawiono wyświetlanie informacji o długościach haków i kierunku pręta kodowego Informacje o prętach kodowanych
 • w oknie dialogowym Pręty kodowane zmodyfikowano możliwość wskazywania długości ramion pręta bezpośrednio z ekranu i umożliwiono ją tylko wtedy, kiedy w oknie Konfiguracja ustawiono jednostkę jako milimetr, zgodnie z zasadą że wszystkie wartości w oknach dialogowych należy podawać w milimetrach, oraz w celu zachowania konsekwencji i spójności danych.
 • ulepszono wyliczanie domyślnych parametrów haków dla prętów w oknie dialogowym
 • w narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych prętów kodowanych usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w narzędziu Multimenagera opisów prętów kodowanych usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

We wszystkich modułach e-CAD

 • przyspieszono o 90% uruchamianie się wszystkich narzędzi, makr i okien dialogowych we wszystkich modułach nakładek e-CAD
 • stworzono Menagera Zapisz/Wczytaj, dzięki któremu prawie do każdego okna dialogowego wszystkich modułów nakładek e-CAD, dodano możliwość zapamiętywania, czyli zapisu i odczytu przez użytkownika ustawień tych okien:
 • Pręt w przekroju
 • Pręt w widoku
 • Zakłady prętów prostych
 • Pręty proste do płyt z zakładami
 • Podział pręta w widoku z zakładem
 • Strzemiona – 14 typów
 • Strzemiona – rysowanie poprzez wskazanie wymiarów na ekranie
 • Belka – przekrój
 • Belka jednoprzęsłowa – przekrój
 • Słup – przekrój
 • Słup – przekrój boczny
 • Słup kołowy – przekrój
 • Słup kołowy – przekrój boczny
 • Słup uzwojony (spiralny) – przekrój boczny
 • Konturowe przekroje szalunkowe – 10 typów
 • Ława fundamentowa – przekrój
 • Stopa fundamentowa
 • Schody płytowe typu: spocznik-bieg-spocznik
 • Schody płytowe typu: fundament-bieg-spocznik
 • Schody płytowe typu: spocznik-bieg-belka
 • Schody płytowe typu: belka-bieg-spocznik
 • Ściana – przekrój pionowy
 • Ściana – przekrój poziomy
 • Ściana oporowa typu L
 • Ściana oporowa typu T
 • Ściana żelbetowa – zbrojenie
 • Otwór okienny – zbrojenie
 • Otwór drzwiowy – zbrojenie
 • Płyta żelbetowa – zbrojenie według punktów
 • Płyta żelbetowa – zbrojenie według konturu
 • Otwór płyty żelbetowej – zbrojenie według punktów
 • Otwór płyty żelbetowej – zbrojenie według konturu
 • Prętowe dyble U do płyt i ścian
 • Uniwersalna rozkładarka strzemion
 • Zbrojenie startowe słupa/trzpienia (wytyki)
 • Wieniec
 • Pręt – Opis niezliczalny
 • Pręt w przekroju – jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów
 • Siatki zgrzewane
 • Blachy – rysowanie blach o zadanych wymiarach
 • Opis spoiny – wstawianie
 • Śruba w przekroju bocznym – wstawianie
 • Śruba w widoku z góry – wstawianie
 • Pojedynczy element drewniany – Opis
 • Złożony element drewniany – Opis
 • Okrągły element drewniany – Opis
 • Niezliczalny pojedynczy element drewniany – Opis
 • Niezliczalny złożony element drewniany – Opis
 • Niezliczalny okrągły element drewniany – Opis
 • Odnośnik z opisem (opisami)
 • Rysowanie prętów kodowanych

Zmiany:

 • wyeliminowano sporadycznie występujący błąd podczas automatycznego zapisu i odczytu ostatnio używanych ustawień okien dialogowych

 

Wersja demo

Pobierz i przetestuj bezpłatnie nakładki e-CAD 12.