Nowości w e-CAD 12 | GstarCAD

Nowości w e-CAD 12

ecad

Pakiet nakładek e-CAD to profesjonalny zestaw wielu narzędzi i rozbudowanych automatycznych makr, wspomagających projektowanie obiektów budowlanych w środowisku programu GstarCAD. Nakładki e-CAD wspomagają pracę konstruktorów i architektów w zakresie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz architektonicznych. Zachęcamy do zapoznania się z listę nowości wprowadzonych w najnowszej odsłonie nakładek e-CAD 12.

e-CAD Żelbet

Nowe narzędzia:

 • Rysowanie pręta w widoku na podstawie wskazanego pręta w przekroju
 • Dorysuj hak 90 stopni gabarytowo
 • Dorysuj hak 135 stopni gabarytowo
 • Dorysuj hak 180 stopni gabarytowo
 • Usuń hak gabarytowo
 • Wydłuż / Skróć pręt w widoku
 • Dorysuj znacznik / symbol końca pręta w widoku
 • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie osiowo-dokładne pręta w widoku
 • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie osiowo-uproszczone pręta w widoku
 • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie po konturze zewnętrznym pręta w widoku
 • Hurtowe opisywanie, wymiarowanie osiowo-dokładne wielu prętów w widoku
 • Hurtowe opisywanie, wymiarowanie osiowo-uproszczone wielu prętów w widoku
 • Hurtowe opisywanie, wymiarowanie po konturze zewnętrznym wielu prętów w widoku
 • Edycja ilości prętów w zasięgu zbrojenia płyty żelbetowej
 • Hurtowe opisywanie wielu prętów w widoku
 • Jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów w przekroju
 • Wstawianie opisu niezliczalnego na podstawie opisu zliczalnego pręta

Nowości:

 • włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj pręt w widoku
 • w pliku e-cad_zestawienie_pret.dat z definicją szerokości kolumn dla Zestawienia stali do rysunku DWG, dodano możliwość definiowania szerokości pozostałych kolumn (począwszy od kolumny nr 8), zawierających długości łączne poszczególnych prętów z podziałem na gatunki stali i średnice prętów
 • dodano 2 nowe gatunki stali i zmieniono domyślną kolejność gatunków stali w plikach z definicją stali dla normy EC2

Zmiany:

 • poprawiono wyświetlanie długości pręta w narzędziu Informacje o prętach
 • w oknie dialogowym Rysuj zbrojenie otworu okiennego, ujednolicono kolorystykę statusów pól informacyjnych
 • w oknie dialogowym Rysuj zbrojenie otworu drzwi, ujednolicono kolorystykę statusów pól informacyjnych
 • w poniższych makrach zmieniono symbole przekrojów na identyczne jak te w module e-CAD Podstawowy, co poskutkowało możliwością ich pełnej personalizacji poprzez edycję bloku symbolu zapisanego w plikach DWG
 • Rysuj przekrój boczny belki
 • Rysuj przekrój boczny słupa
 • Rysuj przekrój boczny słupa kołowego
 • Rysuj przekrój boczny słupa uzwojonego (spiralnego)
 • Rysuj zbrojenie startowe ze stopy lub z wieńca do słupa/rdzenia
 • ulepszono wyliczanie domyślnych parametrów haków dla prętów w oknach dialogowych
 • w narzędziu Dorysuj hak dodano opcję umożliwiająca wstawienia haka gabarytowo
 • zmieniono parametry symboli zakończeń prętów w widoku, tak aby razem z prętami w widoku reagowały na narzędzia modyfikacji, takie jak np.: nadawanie, zmienianie, usuwanie grubości prętów
 • w narzędziu Rysuj przekrój boczny belki w przypadku wyboru strzemion czterociętych skorygowano ilości strzemion dla każdej ze stref
 • w narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych prętów i strzemion usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w narzędziu Multimenagera opisów prętów i strzemion usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w zależności od wartości podanych otulin, skorygowano rysowanie zbrojenia w przekrojach w narzędziach:
 • Rysuj przekrój boczny belki
 • Rysuj przekrój boczny słupa
 • Rysuj przekrój boczny słupa kołowego
 • Rysuj przekrój boczny słupa uzwojonego (spiralnego)
 • w narzędziu Rysuj przekrój ławy fundamentowej usprawniono rysowania pręta nr 4 bez haków

 

e-CAD Żelbet Siatki

Zmiany:

 • w narzędziu Multimenagera opisów siatek usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Stal

Nowe narzędzia:

 • Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG
 • Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela®
 • Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV

Nowości:

 • włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj blachę o zadanych wymiarach
 • w oknie dialogowym Rysuj blachę o zadanych wymiarach dodano analizę i kontrole numeracji blach

Zmiany:

 • w narzędziu Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® uwzględniono obsługę szczególnych przypadków zestawianych elementów
 • w narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w narzędziu Multimenagera opisów kształtowników, blach, płaskowników usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Stal Śruby

Nowości:

 • włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj śrubę w widoku z boku
 • włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj śrubę w widoku z góry

Zmiany:

 • w narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych śrub usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w narzędziu Multimenagera opisów śrub usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Drewno

Zmiany:

 • w narzędziu Multimenagera opisów elementów drewnianych usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Podstawowy

Nowe narzędzia:

 • Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii
 • Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii

Zmiany:

 • w narzędziu Symbol przekroju usprawniono wstawianie symboli
 • uszczegółowiono i ulepszono okno dialogowe e-CAD Licencja (dawne okno O Programie)
 • zmieniono sposób rysowania Linii osiowej konstrukcji i Linii krawędzi zakrytych dochodzących do elementu głównego w taki sposób, że możliwe jest rysowanie w jednym i tym samym rysunku DWG linii i polilinii o różnych skalach wyglądu linii, w zależności od wybranej w oknie Konfiguracja skali i jednostki e-CAD
 • w narzędziu Multimenagera dowolnych opisów usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w narzędziu Odnośnik z opisami styl wstawianego tekstu (także wysokość tekstu) są teraz takie same jak definicja stylu e-cad_1 w oknie Konfiguracja
 • w narzędziu Odnośnik z opisami umożliwiono wpisywanie lub niewpisywanie różnych kombinacji opisu górnego z opisem dolnym, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie jeszcze większej kombinacji różnych odnośników

 

e-CAD Pręty Kodowane

Zmiany:

 • poprawiono wyświetlanie długości pręta w narzędziu Informacje o prętach kodowanych
 • poprawiono wyświetlanie informacji o długościach haków i kierunku pręta kodowego Informacje o prętach kodowanych
 • w oknie dialogowym Pręty kodowane zmodyfikowano możliwość wskazywania długości ramion pręta bezpośrednio z ekranu i umożliwiono ją tylko wtedy, kiedy w oknie Konfiguracja ustawiono jednostkę jako milimetr, zgodnie z zasadą że wszystkie wartości w oknach dialogowych należy podawać w milimetrach, oraz w celu zachowania konsekwencji i spójności danych.
 • ulepszono wyliczanie domyślnych parametrów haków dla prętów w oknie dialogowym
 • w narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych prętów kodowanych usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • w narzędziu Multimenagera opisów prętów kodowanych usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

We wszystkich modułach e-CAD

 • przyspieszono o 90% uruchamianie się wszystkich narzędzi, makr i okien dialogowych we wszystkich modułach nakładek e-CAD
 • stworzono Menagera Zapisz/Wczytaj, dzięki któremu prawie do każdego okna dialogowego wszystkich modułów nakładek e-CAD, dodano możliwość zapamiętywania, czyli zapisu i odczytu przez użytkownika ustawień tych okien:
 • Pręt w przekroju
 • Pręt w widoku
 • Zakłady prętów prostych
 • Pręty proste do płyt z zakładami
 • Podział pręta w widoku z zakładem
 • Strzemiona – 14 typów
 • Strzemiona – rysowanie poprzez wskazanie wymiarów na ekranie
 • Belka – przekrój
 • Belka jednoprzęsłowa – przekrój
 • Słup – przekrój
 • Słup – przekrój boczny
 • Słup kołowy – przekrój
 • Słup kołowy – przekrój boczny
 • Słup uzwojony (spiralny) – przekrój boczny
 • Konturowe przekroje szalunkowe – 10 typów
 • Ława fundamentowa – przekrój
 • Stopa fundamentowa
 • Schody płytowe typu: spocznik-bieg-spocznik
 • Schody płytowe typu: fundament-bieg-spocznik
 • Schody płytowe typu: spocznik-bieg-belka
 • Schody płytowe typu: belka-bieg-spocznik
 • Ściana – przekrój pionowy
 • Ściana – przekrój poziomy
 • Ściana oporowa typu L
 • Ściana oporowa typu T
 • Ściana żelbetowa – zbrojenie
 • Otwór okienny – zbrojenie
 • Otwór drzwiowy – zbrojenie
 • Płyta żelbetowa – zbrojenie według punktów
 • Płyta żelbetowa – zbrojenie według konturu
 • Otwór płyty żelbetowej – zbrojenie według punktów
 • Otwór płyty żelbetowej – zbrojenie według konturu
 • Prętowe dyble U do płyt i ścian
 • Uniwersalna rozkładarka strzemion
 • Zbrojenie startowe słupa/trzpienia (wytyki)
 • Wieniec
 • Pręt – Opis niezliczalny
 • Pręt w przekroju – jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów
 • Siatki zgrzewane
 • Blachy – rysowanie blach o zadanych wymiarach
 • Opis spoiny – wstawianie
 • Śruba w przekroju bocznym – wstawianie
 • Śruba w widoku z góry – wstawianie
 • Pojedynczy element drewniany – Opis
 • Złożony element drewniany – Opis
 • Okrągły element drewniany – Opis
 • Niezliczalny pojedynczy element drewniany – Opis
 • Niezliczalny złożony element drewniany – Opis
 • Niezliczalny okrągły element drewniany – Opis
 • Odnośnik z opisem (opisami)
 • Rysowanie prętów kodowanych

Zmiany:

 • wyeliminowano sporadycznie występujący błąd podczas automatycznego zapisu i odczytu ostatnio używanych ustawień okien dialogowych

 

Wersja demo

Pobierz i przetestuj bezpłatnie nakładki e-CAD 12.

Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Akceptuję
X
Privacy Policy
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz DemoProszę czekać, trwa wysyłanie wersji demo

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz Demo+48
Proszę czekać, trwa wysyłanie wersji demoAktualna wersja programu w polskiej wersji językowej:
230527

Aktualna wersja programu w angielskiej wersji językowej:
230527

Poprzednie wersje GstarCAD >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Poprzednie wersje GstarCAD

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

×
Dlaczego GstarCAD?
Wieczysta
licencja
Obsługa plików
DWG/DXF
Bezpłatne wsparcie
techniczne
Ponad 10 lat
na rynku
12 312 59 93