Nowości w GstarCAD 2017 – Rysowanie symetryczne - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG