Aktualności > Pliki IFC w GstarCAD

Pliki IFC w GstarCAD

2019-09-25

Pliki IFC w GstarCAD

Pliki IFC

Program CAD 2D, GstarCAD 2019 w swoim najnowszym wydaniu (Build 190714 dla wersji angielskiej oraz 190910 dla wersji polskiej), wprowadził obsługę formatu IFC. Umożliwia tym samym zarówno export, jak i import plików IFC z oprogramowania klasy BIM.

Format IFC (ang. Industry Foundation Classes) powoli staje się standardem wymiany danych openBIM. W przeciwieństwie do wielu innych formatów, takich jak: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD, PLA plik archiwalny), VWX (Vectorworks), SKP (SketchUp), DGN (Microstation), IFC jest formatem otwartym. Dzięki temu jest bardziej uniwersalny i pozwala na ograniczenie problemów związanych z wymianą danych pomiędzy programami z klasy BIM, a programami CAD, w których pierwszy ruch w stronę metodologii BIM rozpoczął program CAD 2D, GstarCAD.

W odróżnieniu od podanych powyżej formatów natywnych, IFC nie należy do żadnego producenta. Potwierdza to zarejestrowanie formatu przez międzynarodową organizację non-profit w ISO (ISO16739).

GstarCAD rozpoczyna wprowadzenie metodologii BIM do programu CAD

GstarCAD 2019 SP2 umożliwia import standardowych plików IFC Ifc2x3, Ifc2x2_Final i Ifc2x_Final oraz eksport standardowych plików IFC Ifc2x3. Dzięki tej funkcjonalności możemy zamienić swój plik DWG na format IFC lub otworzyć i zapisać plik IFC jako CAD.

IFC 2×3 jest poprzednią wersją tego formatu, jednak to właśnie z niej nadal korzysta najwięcej programów (ustawiając ten format jako domyślny). Prawdopodobnie będzie to wersja dominująca w niedalekiej przyszłości. Powodem tego opóźnienia częściowo jest to, że potrzeba czasu, aby główne narzędzia BIM wdrożyły wsparcie dla nowej wersji. Również wiele z obecnie realizowanych projektów wykorzystuje plany wykonawcze BIM, w których stwierdza się, że formatem wymiany powinien być IFC2x3.

GstarCAD to program CAD (Komputerowe Wspomaganie Projektowania, ang. Computer Aided Design). Dla tego typu programu, wprowadzenie formatu IFC,  pliki IFC który jest domyślnym formatem dla bardziej zaawansowanych programów BIM, jest innowacyjnym podejściem. Dzięki temu będziemy mogli pozwolić sobie na swobodniejszy przepływ dokumentacji projektowej między różnymi programami.

Aktualnie importowane Atrybuty z formatu IFC przez program CAD 2D, GstarCAD 2019:

  • Warstwa
  • Kolor
  • Materiał
  • Informacje dodatkowe

Obsługiwane wstępnie zdefiniowane krzywe formatu IFC przez GstarCAD 2019:

  • Prostokąt
  • Krzywa typu I, U, T
  • Okrąg
  • Polilinia i jej kombinacje

 

Nowe polecenia w programie GstarCAD związane z obsługą formatu IFC:

DRIFC – Import plików IFC, dający wybór pomiędzy:

  • AEC construction entity (A) – obiekty konstrukcyjne (takie jak ściany, słupy i kolumny) są przekonwertowane do obiektów zdefiniowanych przez GstarCAD, gdzie następnie mogą być modyfikowane.
  • Block reference (B) – dane IFC są przekonwertowane do obiektów referencyjnych bloku.

DCIFC – po uruchomieniu \”DCIFC\” bieżący otwarty rysunek dwg jest wyeksportowany do pliku IFC.

IFCPANE – powoduje domyślne wyświetlenie Palety IFC po prawej stronie ekranu. Dane wyświetlane w Palecie IFC zawierają dwie kategorie: Podmioty IFC i związane z nimi kondygnacje; wartość atrybutu danego podmiotu IFC.

\"\"