Aktualności > Projektowanie Cad 2D : Zmiana współrzędnej oraz przekształcenie modeli 3D na 2D

Projektowanie Cad 2D : Zmiana współrzędnej oraz przekształcenie modeli 3D na 2D

2019-10-08

Projektowanie Cad 2D : Zmiana współrzędnej oraz przekształcenie modeli 3D na 2D

Projektowanie Cad 2D

GstarCAD daje użytkownikowi kilka wariantów zmiany współrzędnej Z na 0, a także przekształcenie modeli 3D na 2D.  Jest to ważne, ponieważ podczas pracy z niektórymi projektami w DWG, możemy trafić na błąd związany z przypisaniem współrzędnej Z (wysokości), do niektórych naszych obiektów.

Błędy związane z niewłaściwym przypisaniem współrzędnej Z (wartość różna od 0 dla współrzędnej Z, dla obiektów, które powinny znajdować się tylko w jednej płaszczyźnie), mogą powodować głównie różnice pomiędzy widokiem modelu, a wydrukiem. Jest to związane z tym, że bardzo rzadko podczas pracy na płaskim projekcie zmieniamy widok kamery, przez co możemy nie wychwycić tego błędu. Podczas wydruku obiekty mające przypisaną wartość Z, mogą drukować się jako pogrubione, a niektóre polecenia nie będą działać na obiekty, które znajdują się na różnych płaszczyznach.

Jak już zaznaczyliśmy na początku GstarCAD to CAD do projektowania, który umożliwia projektowanie Cad 2D. U możliwa również kilka sposobów na zmianę współrzędnej Z na wartość 0. Dzięki temu możemy poprawić nasz projekt, który powinien być rysunkiem płaskim (tylko w 2D), lub zamienić projekt 3D na płaski rzut 3D.

 

  • Właściwości

Pierwszym sposobem jest wywołanie palety właściwości dla obiektu, któremu chcemy zmienić współrzędne osi Z. (Prawy przycisk myszy na wskazanym obiekcie i wybór Właściwości lub skrót klawiszowy CTRL+1).

 

\"\"

 

Następnie w oknie Właściwości należy zmienić dwie wartości: Z początkowe oraz Z końcowe na wartość 0.

 

  • Polecenie: CHANGEZ

Dzięki temu poleceniu możemy w szybki sposób zmienić współrzędne wszystkich obiektów, które zaznaczymy po wybraniu CHANGEZ.

 

\"\"

 

Następnie należy wprowadzić nowy układ współrzędny dla wartości 0, by zmienić wartość współrzędnej Z dla wszystkich wybranych obiektów.

 

  • Polecenie: FLATTEN

To polecenie służy głównie do konwersji brył 3D na 2D. Podczas korzystania z tego polecenia należy zwrócić uwagę, aby pracować na widoku z góry, ponieważ FLATTEN przekształci nam bryłę 3D zgodnie z wybranym widokiem.

 

\"\"

 

  • Polecenie: FLATSHOT

Działa bardzo podobnie jak powyższe polecenie FLATTEN, jednak może służyć głównie do przedstawienia widoków brył 3D z różnych stron (najlepiej posłużyć się w tym poleceniem menadżerem widoków) jako bloków, które następnie możemy umieścić w modelu.