Tworzenie bloków dynamicznych i ich zestawień w GstarCAD 2018 - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG