Użytkownik z 10-letnim doświadczeniem w pracy z programami CAD opowiada o projektowaniu w GstarCAD - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG