Aktualności > Mapa, z którą każdy geodeta dotrze do celu!

Mapa, z którą każdy geodeta dotrze do celu!

2014-12-31

Mapa, z którą każdy geodeta dotrze do celu!

Geodeci, podobnie jak inni specjaliści, potrzebują praktycznych i pewnych narzędzi, które skutecznie wesprą ich w codziennych obowiązkach. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom opracowano Mapę_SG, czyli profesjonalną nakładkę na oprogramowanie GstarCAD. Stanowi ona element procesu technologicznego MAPY NUMERYCZNEJ.

Nie jest żadną tajemnicą, iż świadczenie usług geodezyjnych na odpowiednim poziomie wymaga najwyższej precyzji. Aby zapewnić wysoką jakość podejmowanych działań, niezbędnym wydaje się punktowe opracowywanie danych, uzyskanych z przeprowadzonych pomiarów. Dla użytkowników Mapy_SG praca z danymi pochodzącymi zarówno z dzienników geodezyjnych, rejestratorów polowych oraz różnorodnych szkiców roboczych w tzw. trybie wsadowym nie powinna stanowić problemu. Warto nadmienić, że twórcom udało się radykalnie zmarginalizować ingerencję operatora i jego wpływ można określić jako, co najwyżej, minimalny.

Mapa_SG została specjalnie zaprojektowana tak, aby wspomagać geodetów w dokładnym kreowaniu map numerycznych ewidencji gruntów i budynków. Narzędzie równie dobrze sprawdzi się zarówno w opracowywaniu map do celów projektowych, jak również tematycznych map branżowych. Aby sprostać nawet najbardziej spersonalizowanym potrzebom użytkowników Mapy_SG, twórcy zaimplementowali w niej ponad 400 poleceń, dzięki którym takie działania, jak m.in.: kartowanie punktów sytuacyjnych metodą ortogonalną i biegunową, kreślenie działek oraz ich opisywanie z dodatkowymi atrybutami, automatyczne kreślenie skarp, czy też przenumerowanie punktów wykonuje się intuicyjnie i sprawnie.

Spoglądając na ogromne możliwości Mapy_SG, można pokusić się o wniosek, że stanowi ona przyjazne narzędzie, które pewnie poprowadzi każdego geodetę, najkrótszą możliwą drogą, do satysfakcjonującej finalizacji wszelkich projektów.

 

POBIERZ PROGRAM