Nakładki branżowe > ABC Płyta

ABC Płyta

ABC Płyta to uniwersalna nakładka do programu GstarCAD. Umożliwia zaprojektowanie stropów żelbetowych oraz obliczenie ugięcia płyty zarysowanej. PN-EN 1992-1-1: 2008; PN-B-03264: 2002.

4 800,00 PLN

ABC Płyta

Dzięki nakładce ABC Płyta użytkownicy programu GstarCAD mogą zaprojektować zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-B-03264:2002:

  1. Żelbetowe stropy wielopolowe, dowolnie ukształtowane i perforowane, o stałej i zmiennej grubości,
  2. Stropy monolityczne z uwzględnieniem współpracy belek, ścian i słupów podpierających,
  3. Fundamenty płytowe, rusztowe, o stałej i zmiennej grubości, na podłożu sprężystym o obszarowo zmiennych parametrach.

ABC Płyta umożliwia wyznaczenie niezbędnego zbrojenia w warunku stanu granicznego nośności (SGN) oraz pozwala obliczyć ugięcie w stanie zarysowanym (SGU). Stosując PN-EN obliczane są również ugięcia od skurczu. Dodatkowo dzięki nakładce ABC Płyta można sprawdzić strefy przysłupowe na przebicie  w stropie i w płycie fundamentowej.

Celem  rozwiązania zagadnień statyki program ABC Płyta wyposażono w MES (Metodę Elementów Skończonych). Program jest jednak na tyle intuicyjny, że nie wymaga od użytkowników znajomości tej metody. Wszystkie etapy obliczeń (przygotowanie danych, analiza wyników obliczeń statycznych, wprowadzenie zbrojenia, określenie zarysowania oraz ugięć płyty zarysowanej) są wspomagane graficznie, dzięki czemu przygotowanie danych i czas poświęcony na analizę wyników zostały ograniczone do minimum.

Obliczeniowy model płyty wspólnie ujmuje i razem rozwiązuje wszystkie jej elementy, takie jak:

  • Płyta podstawowa,
  • Wszelkie belki i podciągi
  • Wszystkie słupy i ściany związane z płytą.

Więcej informacji: www.pro-soft.gliwice.pl

Branża: Architektura