Aktualności > Nowa wersja nakładek BiK X.6

Nowa wersja nakładek BiK X.6

2017-07-18

Nowa wersja nakładek BiK X.6

Pojawiła się nowa wersja nakładek BiK X.6, które zwiększają możliwości programu GstarCAD w zakresie tworzenia rysunków konstrukcyjnych stalowych, żelbetowych oraz architektoniczno–budowlanych. Zmiany dotyczą nakładek BiK Żelbet, BiK Stal oraz BiK ImpEk.

BiK X.6 – Nowości:

BiK Żelbet

 • Analiza kształtu pręta – program rozpoznaje kształt i przypisuje właściwy kod;
 • Identyfikacja identycznych prętów – w trakcie opisu nowego pręta, program sprawdza, czy identyczne pręty nie zostały wcześniej zastosowane w rysunku;
 • Listowanie prętów powierzchniowych – program umożliwia teraz wyciągnięcie wszystkich prętów należących do rozkładu o zmiennej długości pręta;
 • Grupowanie obiektów – automatycznie zgrupowane wyciągniętych prętów;
 • Pręty powierzchniowe w widoku z góry bez kształtu odgięć – opcja modyfikacji wyświetlania w ustawieniach modułu;
 • Zapis parametrów makr do zewnętrznych plików;
 • Możliwość wybrania w zestawieniach separatora dziesiętnego (przecinek bądź kropka);
 • Opcja wstawiania  nazwy pozycji do rysunku;
 • Opcja edycji aktywnej pozycji;
 • Generowanie zestawień pozycji konstrukcyjnych.

BiK Stal

 • Personalizacja tabeli zestawieniowej – program pozwala wybrać, które kolumny zostaną uwzględnione w zestawieniu;
 • Aktualizacja zestawień żelbetowych – program posiada inteligentne zestawienia z informacjami o obiektach źródłowych, które umożliwiają zarówno edycję zakresu, wskazanie źródeł, jak również regenerację zestawienia;
 • Kopiowanie pozycji konstrukcyjnych;
 • Zestawienie elementów wysyłkowych (pozycji konstrukcyjnych);
 • Wiele innych poprawek i udogodnień.

BiK ImpEk

 • Możliwość importu zbrojenia belek i słupów z programu SOLDIS;
 • Udoskonalona opcja wczytywania zbrojenia belek i słupów z programu RM-Win;

 

Zachęcamy do pobrania nowej wersji  nakładek BiK X.6. W tym celu należy skontaktować się z producentem drogą mailową pod adresem:  serwis@bikbik.pl