W module zawarty został szereg funkcji znacznie przyspieszających i usprawniających rysowanie rzutów i przekroi obiektów budowlanych.
Dzięki nowemu rozszerzeniu modułu stal znacznie ograniczony zostanie czas potrzebny w wrysowanie oraz opisanie elementów śrubowych na rysunkach.
Jako nakładka na program CAD przyspiesza znacznie proces rysowania, opisywania i zestawiania stali zbrojeniowej.
Wprowadzanie komend może odbywać się z klawiatury (również skróty klawiaturowe), menu rozwijalnego lub ikon.
BiK Żelbet Siatki Plus jest kolejnym modułem wchodzącym w skład pakietu BiK jako uzupełnienie modułu Żelbet.
Moduł został znacznie przebudowany w stosunku do swojego poprzednika.
BiK Stal moduł łączy funkcjonalność i dokładność standardu projektowego jakim jest AutoCAD z automatycznymi procedurami rysowania elementów „stalowego” rysunku konstrukcyjnego.
BiK Base moduł stanowi wspólną platformę dla wszystkich modułów co pozwala na wykonanie wielu rysunków branżowych w jednym pliku przy zachowaniu odpowiednich wielkości opisów i tekstu wymiarowego w różnych skalach.