Aktualności > Poradnik: Warstwa 0, ByLayer i ByBlock w GstarCAD

Poradnik: Warstwa 0, ByLayer i ByBlock w GstarCAD

2020-08-26

Poradnik: Warstwa 0, ByLayer i ByBlock w GstarCAD

Dzisiaj w naszym poradniku wyjaśnimy występujące w GstarCAD: Warstwę 0, ByLayer oraz ByBlock. Zauważcie, że za każdym razem, gdy tworzycie nowy rysunek w programie GstarCAD, widoczna jest domyślna Warstwa 0, której nie można usunąć. Następnie, po zdefiniowaniu właściwości innych warstw, takich jak: kolor, szerokość linii, itp., program wyświetla również właściwości ByLayer oraz ByBlock.

Ustawienie ByLayer (JakWarstwa)  jest pewnie znane większości użytkowników GstarCAD,  ale czy sprawa wygląda podobnie w przypadku  ByBlock (JakBlok)?

 

Zacznijmy od wyjaśnienia kilku kwestii:

  • Warstwa 0 jest domyślną warstwą GstarCAD. Możecie na niej tworzyć geometrię w swoich blokach. Kiedy wstawicie te bloki, będą one używały warstwy aktywnej. Gdy przeniesiecie  dany blok do innej warstwy, obiekty które się w nim znajdują będą go używać i ignorować warstwę 0.
  • Kiedy zdefiniujecie właściwości danego obiektu (kolor, szerokość linii, itp.) do ByLayer, wszystkie jego właściwości będą używać tych samych wartości, które są zdefiniowane we właściwości warstwy.
  • W trakcie tworzenia geometrii w swoim bloku za pomocą ByBlock, możecie nadpisać jego właściwości po umieszczeniu bloku.
  • Z kolei podczas tworzenia geometrii w swoim bloku innym niż ByLayer lub ByBlock,  po umieszczeniu bloku nie możecie ich już nadpisać.

 

Aby lepiej zaprezentować powyższe informacje, wykonamy kilka działań praktycznych:

1. Otwieramy nowy plik i  tworzymy dwie warstwy, nadając im dowolną nazwę. Ustawiamy inny kolor i szerokość linii, abyśmy mogli je później łatwo rozróżnić.

 

\"\"

 

2. Teraz stworzymy 4 obiekty, a w tym przykładzie użyjemy okręgu.

– Pierwszy okrąg: warstwa 0, kolor: ByLayer, szerokość linii: ByLayer.

– Drugi okrąg: warstwa 0, kolor: ByBlock, szerokość linii: ByBlock.

 

\"\"

 

– Trzeci okrąg: warstwa 0, kolor: czerwony, szerokość linii: 0.5

– Czwarty okrąg: warstwa 1, kolor: ByLayer, szerokość linii: By Layer

3. Tworzymy 4 bloki z każdego okręgu, a następnie wybieramy wszystkie cztery, po czym zmieniamy ich warstwę na Warstwę 2. Możecie zauważyć, że blok 1 i 2 korzystają z tych właściwości, a blok 3 i 4 nadal korzystają z własnych właściwości.

 

\"\"

 

4. Teraz nadpisujemy  kolor i szerokość linii. Używamy koloru zielonego i szerokości linii 2 mm . Widać, że jedynym blokiem wykorzystującym nadpisane właściwości jest blok nr 2!

 

\"\"

 

Tylko blok 2 korzysta z właściwości bloku, ponieważ ustawiamy go na właściwości ByBlock. Teraz zamrażamy warstwę 1. Możemy zobaczyć blok nr 1. Blok 4 zniknął, ponieważ obiekt w nim zawarty został na nim stworzony.

 

\"\"

 

Podsumowanie

Ustawienie ByLayer(JakWarstwa) pozwala na stałe przypisane ustawień koloru, szerokości i typu linii, aby były zawsze takie same, jak właściwości warstwy, na której znajdują się obiekty. Pozwala to na utrzymanie pewnego schematu projektu np.: by wszystkie projekty w firmie były tworzone według jednego szablonu.

Ustawienie ByBlock (JakBlok) jest bardziej elastyczne. Optymalne dla projektantów, którzy chcą wprowadzać własne zmiany: kolorów, szerokości i typu linii dla różnych obiektów.