Bezpłatna aktualizacja do GstarCAD 2017 i zmiana cen licencji - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG