Aktualności > Bezpłatne lispy w zasięgu Twojej ręki

Bezpłatne lispy w zasięgu Twojej ręki

2022-03-23

Bezpłatne lispy w zasięgu Twojej ręki

Zapoznaj się z 6 darmowymi lispami i zoptymalizuj swoją codzienną pracę. Postaw na narzędzia, które będą niezawodne na każdym kroku.

 

  1. AREATABLE

Program umożliwia dodawanie etykiety do wybranych obszarów lub obiektów i wyświetlanie etykiety z powiązanymi z nimi obszarami w tabeli GstarCAD lub zapisywanie danych do pliku.

Lisp oferuje dwa tryby pracy: Obszar do tabeli (AT) lub Obszar do pliku (AF), w zależności od danych wyjściowych pożądanych przez użytkownika

  1. TLO

Lisp umożliwia szybką zmianę tła obszaru roboczego z białego na czarny i odwrotnie. Lisp można wywołać poleceniem TLO.

  1. COUNT

Lisp umożliwia zliczanie bloków w formie tabelarycznej. W ustawieniach jest możliwość zmiany wyjściowej formy danych: tabelka GstarCAD, plik tekstowy, plik CSV, zwrócenie danych do wiersza poleceń.

polecenie: COUNT, COUNTSETTINGSstawienia zapisane w: C:\\Users\\test\\AppData\\Roaming\\Gstarsoft\\GstarCAD\\R22\\en-WW\\Support\\LMAC_count_V1-4.cfg
usuniecię pliku tymczasowego: C:\\Users\\test\\AppData\\Roaming\\Gstarsoft\\GstarCAD\\R22\\en-WW\\Support\\LMAC_count_V1-4.dcl

 INMAJ

Lisp zmienia format pisowni liter z małych na duże oraz odwrotnie. Obsługiwane obiekty: MTEXT, TEXT, MLEADER.

polecenie: MIN, MAJ

  1. FINDHANDDIM

Lisp wyszukuje i oznacza czerwonym kolorem wymiary, których wartości zostały ręcznie zmienione.

polecenie: FINDHANDDIM

 EN

Lisp zlicza sumaryczną długość wskazanych linii i zwraca wartości w postaci obiektu tekstowego lub w MessageBox.

polecenie: TLEN, TLENA, TLENCONFIG