e-CAD 14: Nowa wersja nakładek dla budownictwa – darmowa aktualizacja!

e-CAD 14: Nowa wersja nakładek dla budownictwa – darmowa aktualizacja!

Z przyjemnością  informujemy o ukazaniu  się najnowszej wersji nakładek branżowych e-CAD  dla projektantów konstrukcji budowlanych. Nakładki e-CAD 14 są w pełni kompatybilne z programem GstarCAD 2018 Professional i Standard w wersji 32-bit. Nakładki e-CAD składają się z następujących modułów: e-CAD Podstawowy, e-CAD Żelbet, e-CAD Żelbet Siatki, e-CAD Stal, e-CAD Stal Śruby, e-CAD Pręty Kodowane, e-CAD Drewno.

Wszyscy użytkownicy programy GstarCAD, którzy posiadają już licencję jednej z poprzednich wersji nakładek e-CAD,  mogą całkowicie za darmo i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów pobrać i korzystać również z e-CAD 14.

Nowości i zmiany w nakładkach e-CAD 14

1. e-CAD Żelbet

Nowości:

+ Usuń zbrojenie poglądowe
+ Oblicz długość pręta w widoku po konturze zewnętrznym
+ Szukaj identycznych opisów prętów
+ Rysuj średnice rolek gięcia na pręcie w widoku
+ Rysuj promienie rolek gięcia na pręcie w widoku
+ Wymiarowanie kątów ramion wewnątrz pręta w widoku
+ Wymiarowanie kątów ramion na zewnątrz pręta w widoku
+ Pręt w widoku uproszczony prosty
+ Rysuj dowolne strzemię
+ Renumeracja identycznych opisów prętów
+ Szukaj prętów o zadanych parametrach długości
+ Szukaj opisów prętów o zadanych parametrach długości
– w poniższych narzędziach dodano możliwość rysowania całego zakresu zbrojenia (poglądowego) na warstwie niedrukowalnej e-cad_rzutnie:
+ Rysuj zbrojenie płyty od punktu P1 do punktu P2
+ Rysuj zbrojenie płyty o dowolnym kształcie konturu
+ Rysuj zbrojenie ściany o dowolnym kształcie konturu
+ Prętowe dyble U do płyt/ścian
– w poniższych narzędziach dodano możliwość wyboru typu znacznika zakończenia linii wyznaczającej zakres zbrojenia (strzałka, architektoniczny, znacznik zdefiniowany przez użytkownika), oraz dodano możliwość grupowania oznaczeń zakresów zbrojeń:
+ Rysuj zbrojenie płyty od punktu P1 do punktu P2
+ Rysuj zbrojenie płyty o dowolnym kształcie konturu
+ Rysuj zbrojenie ściany o dowolnym kształcie konturu
+ Prętowe dyble U do płyt/ścian
+ Pręty proste do płyt z zakładami
– w poniższych narzędziach zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów:
+ Wstaw niezliczalny opis pręta
+ Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego pręta
– w poniższych narzędziach zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów, oraz dodano możliwość kreślenia odnośników w 3 układach graficznych (pajączek, odnośniki prostopadłe, odnośniki skośne):
+ Wstaw opis wielu prętów w przekroju
+ Wstaw niezliczalny opis wielu prętów w przekroju
– w narzędziu Opis Pozycja Nadrzędna prętów i strzemion dodano możliwość wpisania dowolnego komunikatu (np.: długości elementu w metrach bieżących [mb]), który wyświetlany jest w opisie Pozycji Nadrzędnej na rysunku
– w narzędziu Ława fundamentowa dodano możliwość podawania w oknie dialogowym długości ławy fundamentowej – l, dodatku na zakłady dla prętów podłużnych w [%] i otuliny – c, oraz kreślenie i opisywanie wyciągniętych prętów podłużnych, co czyni to narzędzie w pełni kompletnym

Zmiany:

– w narzędziu Rysuj ścianę oporową typu L umożliwiono podawanie zerowych wartości dla wymiarów: w1, w2, w3, w4
– w narzędziu Rysuj ścianę oporową typu T umożliwiono podawanie zerowych wartości dla wymiarów: w2, w3
– w narzędziu Szukanie opisów prętów i strzemion zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w narzędziu Rysuj pręt w widoku ujednolicono sposób uwzględniania wszystkich 3 otulin (lewej, środkowej, prawej), które teraz liczone są do gabarytu pręta, mogą być ujemne, oraz umożliwiono uwzględnianie otulin również w prętach bez haków
– w narzędziu Rysuj pręt w widoku poprawiono interfejs okna dialogowego na bardziej czytelny i intuicyjny oraz usprawniono walidację wprowadzanych danych
– w poniższych narzędziach wyeliminowano komunikat „Wskazany obiekt nie jest prętem”, który przy jednorazowym wskazaniu do zwymiarowania większej ilości elementów nie będących prętami, pojawiał się wielokrotnie:
+ Wymiarowanie dokładne osiowe pręta w widoku
+ Wymiarowanie uproszczone osiowe pręta w widoku
+ Wymiarowanie uproszczone po konturze pręta w widoku
– ujednolicono regułę skalowania (między innymi w zależności od średnicy pręta) pomocniczych okręgów wskazujących (rysowanych przez różne narzędzia i makra), występujących między innymi na prętach
– ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym Wstaw opis pręta
– ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym Edycja opisu pręta
– w poniższych narzędziach umożliwiono zapamiętywanie/zapisywanie w oknie dialogowym wartości pola Numeru pręta:
+ Wstaw niezliczalny opis pręta
+ Wstaw niezliczalny opis wielu prętów w przekroju
+ Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego pręta
– w narzędziu Edycja ilości zakresu zbrojenia płyty żelbetowej umożliwiono obsługę wszystkich opisów prętów w których występuje odległość pomiędzy prętami (jest to 5 opisów prętów spośród 8 dostępnych)
– w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
+ Wstaw opis pręta
+ Wstaw opis wielu prętów w przekroju
– we wszystkich makrach wszystkie rysowane linie odnośników opisów prętów (zliczalnych i niezliczalnych) zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER
– w narzędziach Wstaw strzemię i Wstaw strzemię poprzez wskazanie punktów na ekranie zmodyfikowano nieznacznie okno dialogowe i w przypadku niektórych strzemion w celach estetycznych wymuszono wymiarowanie takich samych ramion tym samym wymiarem (pomimo tego, że w rzeczywistości może być ono np. odgięte i jego realna długość może być nieco inna)
– przebudowano okno dialogowe narzędzia Wstaw opis pręta
– w narzędziu Rysuj ławę fundamentową umożliwiono wrysowanie rysunku z odznaczonym polem wymiaruj strzemiona, czyli bez opisanego i zwymiarowanego zbrojenia na boku
– w narzędziu Rysuj przekrój poziomy przez ścianę usprawniono wypisywanie rozstawu pomiędzy prętami w opisach wykazu zbrojenia
– w narzędziu Wstaw opis wielu prętów w przekroju umożliwiono pobieranie do okna dialogowego długości z zaznaczonych prętów do opisu
– w poniższych narzędziach zmieniono szraf kreskowania betonu podkładowego na CONCRE (w tych programach CAD, w których on występuje):
+ Rysuj beton podkładowy
+ Rysuj stopę fundamentową

 

2. e-CAD Żelbet Siatki

Nowości:

+ Szukaj identycznych opisów siatek
+ Opis niezliczalny siatki
+ Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego siatki
+ Renumeracja identycznych opisów siatek
– w oknie dialogowym makra Siatki dodano możliwość podawania ilości siatek, która wyświetlana jest również w opisach siatek na warstwie niedrukowalnej e-cad_rzutnie, oraz sumowana w zestawieniach siatek
– w narzędziu Rysuj siatkę dodano możliwość grupowania rysowanych elementów.

Zmiany:

– w narzędziu Szukanie opisów siatek zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisu siatek przez użytkownika, całą jego interpretację graficzną przeniesiono do pliku DWG z definicją opisu.

 

3. e-CAD Stal

Nowości:

+ Rysuj przekrój kształtownika z widoku kształtownika
+ Wstaw przekrój kształtownika w widok kształtownika
+ Wytnij w widoku
+ Wytnij w widoku i oznacz jako ukryte
+ Wytnij w widoku i oznacz jako ukryte niewycięte części
+ Oznacz przekrój i widok jako ukryty
+ Szukaj identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników
+ Uaktualnij długość opisu kształtownika, blachy, płaskownika
+ Opisy niezliczalne kształtowników, blach, płaskowników – 3 warianty
+ Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego kształtownika, blachy, płaskownika
+ Renumeracja identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników

Zmiany:

– zmodyfikowano wstawianie przekrojów kształtowników T i TB względem punktu przecięcia się osi
– zmodyfikowano widoczność linii w widoku prawym i lewym kształtownika LK
– zmodyfikowano widoczność linii w widoku górnym i dolnym kształtownika Z4
– w narzędziu Szukanie opisów kształtowników, blach, płaskowników zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisów kształtowników, blach, płaskowników przez użytkownika, całą ich interpretację graficzną przeniesiono do plików DWG z definicją opisów
– delikatnie zmodyfikowano wymiary opisów: kształtowników, blach, płaskowników
– w narzędziu Opis kształtownika, blachy, płaskownika wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER
– przebudowano okno dialogowe narzędzia Wstaw opis kształtownika, blachy, płaskownika

 

4. e-CAD Stal Śruby

Nowości:

+ Szukaj identycznych opisów śrub
+ Renumeracja identycznych opisów śrub

Zmiany:

– w narzędziu Szukanie opisów śrub, nakrętek, podkładek zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisu śrub, nakrętek, podkładek przez użytkownika, całą jego interpretację graficzną przeniesiono do pliku DWG z definicją opisu
– delikatnie zmodyfikowano wymiary wyglądu opisów: śrub, nakrętek, podkładek
– w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
+ Śruby w przekroju bocznym
+ Śruby w widoku z góry

 

5. e-CAD Drewno

Nowości:

+ Szukaj identycznych opisów elementów drewnianych
+ Renumeracja identycznych opisów elementów drewnianych

Zmiany:

– w narzędziu Szukanie opisów elementów drewnianych zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
+ Opis pojedynczego elementu drewnianego
+ Opis złożonego elementu drewnianego
+ Opis okrągłego elementu drewnianego
+ Opis niezliczalny pojedynczego elementu drewnianego
+ Opis niezliczalny złożonego elementu drewnianego
+ Opis niezliczalny okrągłego elementu drewnianego

 

6. e-CAD Podstawowy

Nowości:

+ Wyrównaj położenie obiektów
+ Ramka(i) wokół obiektu(ów)
+ Rysuj wiele odnośników z opisami
+ Nadaj typu zakończenia odnośnikom
– w narzędziu Sumuj wartości liczbowe w tekstach dodano okno edycyjne z wyświetlanym wynikiem sumowania i z możliwością kopiowania go bezpośrednio do schowka systemu Windows®, lub z możliwością zapisania go w dowolnie wskazanym obiekcie tekstowym
– w narzędziu Odnośnik z opisami przebudowano okno dialogowe i zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów

Zmiany:

– ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym Oznaczenie skarpy o nachyleniu <50%
– w narzędziu Opis osi usprawniono (dla niektórych CADów) wrysowywanie symboli na końcach osi
– zmodyfikowano okno dialogowe Konfiguracja, poprzestawiano i przeniesiono niektóre elementy pomiędzy zakładkami
– w oknie Konfiguracja dodano sprytną „podpowiadaczkę”, która w zależności od wybranej Jednostki e-CAD podpowiada do ilu miejsc po przecinku powinny być zaokrąglane liczby generowane przez nakładki, i tak dla: [mm – 0], [cm – 1], [dm – 2], [m – 3]
– w oknie Konfiguracja dodano pole Rozmiar grotu umożliwiające definiowanie rozmiaru grotu w stylach wymiarowania e-CAD i nadano jemu wartość domyślną 1
– uaktualniono okno dialogowe e-CAD Licencja

 

7. e-CAD Pręty Kodowane

Nowości:

+ Szukaj identycznych opisów prętów kodowanych
+ Renumeracja identycznych opisów prętów kodowanych

Zmiany:

– w narzędziu Szukanie opisów prętów kodowanych zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w narzędziu Wymiarowanie uproszczone po konturze zewnętrznym pręta kodowanego, wyeliminowano komunikat „Wskazany obiekt nie jest prętem”, który przy jednorazowym wskazaniu do zwymiarowania większej ilości elementów nie będących prętami, pojawiał się wielokrotnie
– zmodyfikowano okno dialogowe Konfiguracja, poprzestawiano i przeniesiono niektóre elementy pomiędzy zakładkami
– w oknie Konfiguracja dodano sprytną „podpowiadaczkę”, która w zależności od wybranej Jednostki e-CAD podpowiada do ilu miejsc po przecinku powinny być zaokrąglane liczby generowane przez nakładki, i tak dla: [mm – 0], [cm – 1], [dm – 2], [m – 3]
– w oknie Konfiguracja dodano pole Rozmiar grotu umożliwiające definiowanie rozmiaru grotu w stylach wymiarowania e-CAD i nadano jemu wartość domyślną 1
– uaktualniono okno dialogowe e-CAD Licencja

 

8 Wszystkie moduły e-CAD

Zmiany:

– doprecyzowano prezentowanie wartości wymiarów w stylach wymiarowych e-CAD, które podawane są teraz z odpowiednią ilością cyfr po przecinku w zależności od wybranej Jednostki e-CAD, w taki sposób że: [milimetr] – 0 miejsc po przecinku (np.: 0), [centymetr] – 1 miejsce po przecinku (np.: 0,0), [decymetr] – 2 miejsca po przecinku (np.: 0,00), [metr] – 3 miejsca po przecinku (np.: 0,000)
– doprecyzowano prezentowanie wartości liczbowych (np.: długości prętów, itd.) generowanych przez nakładki i makra e-CAD, które podawane są teraz z odpowiednią ilością cyfr po przecinku w zależności od wybranej Jednostki e-CAD, w taki sposób że: [milimetr] – 0 miejsc po przecinku (np.: 0), [centymetr] – 1 miejsce po przecinku (np.: 0,0), [decymetr] – 2 miejsca po przecinku (np.: 0,00), [metr] – 3 miejsca po przecinku (np.: 0,000)
– ustandaryzowano nazwy plików graficznych z ikonami menu e-CAD

 

Zapraszamy do pobrania i bezpłatnego przetestowania możliwości nakładek e-CAD 14 w formie licencji czasowej.

 

Pobierz e-CAD 14

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Privacy Policy
Wróć

Pobierz GstarCAD 2019 i przetestuj jego możliwości!

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD 2019 działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

Pobierz Demo
Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz linki do pobrania wersji testowej GstarCAD 2019 (32/64-bit) w języku polskim i angielskim oraz podręcznik użytkownika.

Jeżeli wiadomość nie dotrze w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
Wyboru pomiędzy wersją Standard, Professional a Edukacyjną, dokonujemy po uruchomieniu zainstalowanego już programu.

Aktualna wersja programu w polskiej wersji językowej:
190128

Aktualna wersja programu w angielskiej wersji językowej:
190128

Dla pobrania wersji Demo nakładek branżowych przejdź do strony Nakładki Branżowe >

Poprzednie wersje GstarCAD >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Poprzednie wersje GstarCAD

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

×
Dlaczego GstarCAD?
Wieczysta
licencja
Obsługa plików
DWG/DXF
Bezpłatne wsparcie
techniczne
Ponad 10 lat
na rynku
12 312 59 93