e-CAD 14: Nowa wersja nakładek dla budownictwa – darmowa aktualizacja! | GstarCAD

e-CAD 14: Nowa wersja nakładek dla budownictwa – darmowa aktualizacja!

Z przyjemnością  informujemy o ukazaniu  się najnowszej wersji nakładek branżowych e-CAD  dla projektantów konstrukcji budowlanych. Nakładki e-CAD 14 są w pełni kompatybilne z programem GstarCAD 2018 Professional i Standard w wersji 32-bit. Nakładki e-CAD składają się z następujących modułów: e-CAD Podstawowy, e-CAD Żelbet, e-CAD Żelbet Siatki, e-CAD Stal, e-CAD Stal Śruby, e-CAD Pręty Kodowane, e-CAD Drewno.

Wszyscy użytkownicy programy GstarCAD, którzy posiadają już licencję jednej z poprzednich wersji nakładek e-CAD,  mogą całkowicie za darmo i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów pobrać i korzystać również z e-CAD 14.

Nowości i zmiany w nakładkach e-CAD 14

1. e-CAD Żelbet

Nowości:

+ Usuń zbrojenie poglądowe
+ Oblicz długość pręta w widoku po konturze zewnętrznym
+ Szukaj identycznych opisów prętów
+ Rysuj średnice rolek gięcia na pręcie w widoku
+ Rysuj promienie rolek gięcia na pręcie w widoku
+ Wymiarowanie kątów ramion wewnątrz pręta w widoku
+ Wymiarowanie kątów ramion na zewnątrz pręta w widoku
+ Pręt w widoku uproszczony prosty
+ Rysuj dowolne strzemię
+ Renumeracja identycznych opisów prętów
+ Szukaj prętów o zadanych parametrach długości
+ Szukaj opisów prętów o zadanych parametrach długości
– w poniższych narzędziach dodano możliwość rysowania całego zakresu zbrojenia (poglądowego) na warstwie niedrukowalnej e-cad_rzutnie:
+ Rysuj zbrojenie płyty od punktu P1 do punktu P2
+ Rysuj zbrojenie płyty o dowolnym kształcie konturu
+ Rysuj zbrojenie ściany o dowolnym kształcie konturu
+ Prętowe dyble U do płyt/ścian
– w poniższych narzędziach dodano możliwość wyboru typu znacznika zakończenia linii wyznaczającej zakres zbrojenia (strzałka, architektoniczny, znacznik zdefiniowany przez użytkownika), oraz dodano możliwość grupowania oznaczeń zakresów zbrojeń:
+ Rysuj zbrojenie płyty od punktu P1 do punktu P2
+ Rysuj zbrojenie płyty o dowolnym kształcie konturu
+ Rysuj zbrojenie ściany o dowolnym kształcie konturu
+ Prętowe dyble U do płyt/ścian
+ Pręty proste do płyt z zakładami
– w poniższych narzędziach zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów:
+ Wstaw niezliczalny opis pręta
+ Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego pręta
– w poniższych narzędziach zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów, oraz dodano możliwość kreślenia odnośników w 3 układach graficznych (pajączek, odnośniki prostopadłe, odnośniki skośne):
+ Wstaw opis wielu prętów w przekroju
+ Wstaw niezliczalny opis wielu prętów w przekroju
– w narzędziu Opis Pozycja Nadrzędna prętów i strzemion dodano możliwość wpisania dowolnego komunikatu (np.: długości elementu w metrach bieżących [mb]), który wyświetlany jest w opisie Pozycji Nadrzędnej na rysunku
– w narzędziu Ława fundamentowa dodano możliwość podawania w oknie dialogowym długości ławy fundamentowej – l, dodatku na zakłady dla prętów podłużnych w [%] i otuliny – c, oraz kreślenie i opisywanie wyciągniętych prętów podłużnych, co czyni to narzędzie w pełni kompletnym

Zmiany:

– w narzędziu Rysuj ścianę oporową typu L umożliwiono podawanie zerowych wartości dla wymiarów: w1, w2, w3, w4
– w narzędziu Rysuj ścianę oporową typu T umożliwiono podawanie zerowych wartości dla wymiarów: w2, w3
– w narzędziu Szukanie opisów prętów i strzemion zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w narzędziu Rysuj pręt w widoku ujednolicono sposób uwzględniania wszystkich 3 otulin (lewej, środkowej, prawej), które teraz liczone są do gabarytu pręta, mogą być ujemne, oraz umożliwiono uwzględnianie otulin również w prętach bez haków
– w narzędziu Rysuj pręt w widoku poprawiono interfejs okna dialogowego na bardziej czytelny i intuicyjny oraz usprawniono walidację wprowadzanych danych
– w poniższych narzędziach wyeliminowano komunikat „Wskazany obiekt nie jest prętem”, który przy jednorazowym wskazaniu do zwymiarowania większej ilości elementów nie będących prętami, pojawiał się wielokrotnie:
+ Wymiarowanie dokładne osiowe pręta w widoku
+ Wymiarowanie uproszczone osiowe pręta w widoku
+ Wymiarowanie uproszczone po konturze pręta w widoku
– ujednolicono regułę skalowania (między innymi w zależności od średnicy pręta) pomocniczych okręgów wskazujących (rysowanych przez różne narzędzia i makra), występujących między innymi na prętach
– ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym Wstaw opis pręta
– ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym Edycja opisu pręta
– w poniższych narzędziach umożliwiono zapamiętywanie/zapisywanie w oknie dialogowym wartości pola Numeru pręta:
+ Wstaw niezliczalny opis pręta
+ Wstaw niezliczalny opis wielu prętów w przekroju
+ Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego pręta
– w narzędziu Edycja ilości zakresu zbrojenia płyty żelbetowej umożliwiono obsługę wszystkich opisów prętów w których występuje odległość pomiędzy prętami (jest to 5 opisów prętów spośród 8 dostępnych)
– w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
+ Wstaw opis pręta
+ Wstaw opis wielu prętów w przekroju
– we wszystkich makrach wszystkie rysowane linie odnośników opisów prętów (zliczalnych i niezliczalnych) zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER
– w narzędziach Wstaw strzemię i Wstaw strzemię poprzez wskazanie punktów na ekranie zmodyfikowano nieznacznie okno dialogowe i w przypadku niektórych strzemion w celach estetycznych wymuszono wymiarowanie takich samych ramion tym samym wymiarem (pomimo tego, że w rzeczywistości może być ono np. odgięte i jego realna długość może być nieco inna)
– przebudowano okno dialogowe narzędzia Wstaw opis pręta
– w narzędziu Rysuj ławę fundamentową umożliwiono wrysowanie rysunku z odznaczonym polem wymiaruj strzemiona, czyli bez opisanego i zwymiarowanego zbrojenia na boku
– w narzędziu Rysuj przekrój poziomy przez ścianę usprawniono wypisywanie rozstawu pomiędzy prętami w opisach wykazu zbrojenia
– w narzędziu Wstaw opis wielu prętów w przekroju umożliwiono pobieranie do okna dialogowego długości z zaznaczonych prętów do opisu
– w poniższych narzędziach zmieniono szraf kreskowania betonu podkładowego na CONCRE (w tych programach CAD, w których on występuje):
+ Rysuj beton podkładowy
+ Rysuj stopę fundamentową

 

2. e-CAD Żelbet Siatki

Nowości:

+ Szukaj identycznych opisów siatek
+ Opis niezliczalny siatki
+ Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego siatki
+ Renumeracja identycznych opisów siatek
– w oknie dialogowym makra Siatki dodano możliwość podawania ilości siatek, która wyświetlana jest również w opisach siatek na warstwie niedrukowalnej e-cad_rzutnie, oraz sumowana w zestawieniach siatek
– w narzędziu Rysuj siatkę dodano możliwość grupowania rysowanych elementów.

Zmiany:

– w narzędziu Szukanie opisów siatek zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisu siatek przez użytkownika, całą jego interpretację graficzną przeniesiono do pliku DWG z definicją opisu.

 

3. e-CAD Stal

Nowości:

+ Rysuj przekrój kształtownika z widoku kształtownika
+ Wstaw przekrój kształtownika w widok kształtownika
+ Wytnij w widoku
+ Wytnij w widoku i oznacz jako ukryte
+ Wytnij w widoku i oznacz jako ukryte niewycięte części
+ Oznacz przekrój i widok jako ukryty
+ Szukaj identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników
+ Uaktualnij długość opisu kształtownika, blachy, płaskownika
+ Opisy niezliczalne kształtowników, blach, płaskowników – 3 warianty
+ Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego kształtownika, blachy, płaskownika
+ Renumeracja identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników

Zmiany:

– zmodyfikowano wstawianie przekrojów kształtowników T i TB względem punktu przecięcia się osi
– zmodyfikowano widoczność linii w widoku prawym i lewym kształtownika LK
– zmodyfikowano widoczność linii w widoku górnym i dolnym kształtownika Z4
– w narzędziu Szukanie opisów kształtowników, blach, płaskowników zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisów kształtowników, blach, płaskowników przez użytkownika, całą ich interpretację graficzną przeniesiono do plików DWG z definicją opisów
– delikatnie zmodyfikowano wymiary opisów: kształtowników, blach, płaskowników
– w narzędziu Opis kształtownika, blachy, płaskownika wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER
– przebudowano okno dialogowe narzędzia Wstaw opis kształtownika, blachy, płaskownika

 

4. e-CAD Stal Śruby

Nowości:

+ Szukaj identycznych opisów śrub
+ Renumeracja identycznych opisów śrub

Zmiany:

– w narzędziu Szukanie opisów śrub, nakrętek, podkładek zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisu śrub, nakrętek, podkładek przez użytkownika, całą jego interpretację graficzną przeniesiono do pliku DWG z definicją opisu
– delikatnie zmodyfikowano wymiary wyglądu opisów: śrub, nakrętek, podkładek
– w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
+ Śruby w przekroju bocznym
+ Śruby w widoku z góry

 

5. e-CAD Drewno

Nowości:

+ Szukaj identycznych opisów elementów drewnianych
+ Renumeracja identycznych opisów elementów drewnianych

Zmiany:

– w narzędziu Szukanie opisów elementów drewnianych zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
+ Opis pojedynczego elementu drewnianego
+ Opis złożonego elementu drewnianego
+ Opis okrągłego elementu drewnianego
+ Opis niezliczalny pojedynczego elementu drewnianego
+ Opis niezliczalny złożonego elementu drewnianego
+ Opis niezliczalny okrągłego elementu drewnianego

 

6. e-CAD Podstawowy

Nowości:

+ Wyrównaj położenie obiektów
+ Ramka(i) wokół obiektu(ów)
+ Rysuj wiele odnośników z opisami
+ Nadaj typu zakończenia odnośnikom
– w narzędziu Sumuj wartości liczbowe w tekstach dodano okno edycyjne z wyświetlanym wynikiem sumowania i z możliwością kopiowania go bezpośrednio do schowka systemu Windows®, lub z możliwością zapisania go w dowolnie wskazanym obiekcie tekstowym
– w narzędziu Odnośnik z opisami przebudowano okno dialogowe i zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów

Zmiany:

– ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym Oznaczenie skarpy o nachyleniu <50%
– w narzędziu Opis osi usprawniono (dla niektórych CADów) wrysowywanie symboli na końcach osi
– zmodyfikowano okno dialogowe Konfiguracja, poprzestawiano i przeniesiono niektóre elementy pomiędzy zakładkami
– w oknie Konfiguracja dodano sprytną „podpowiadaczkę”, która w zależności od wybranej Jednostki e-CAD podpowiada do ilu miejsc po przecinku powinny być zaokrąglane liczby generowane przez nakładki, i tak dla: [mm – 0], [cm – 1], [dm – 2], [m – 3]
– w oknie Konfiguracja dodano pole Rozmiar grotu umożliwiające definiowanie rozmiaru grotu w stylach wymiarowania e-CAD i nadano jemu wartość domyślną 1
– uaktualniono okno dialogowe e-CAD Licencja

 

7. e-CAD Pręty Kodowane

Nowości:

+ Szukaj identycznych opisów prętów kodowanych
+ Renumeracja identycznych opisów prętów kodowanych

Zmiany:

– w narzędziu Szukanie opisów prętów kodowanych zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
– w narzędziu Wymiarowanie uproszczone po konturze zewnętrznym pręta kodowanego, wyeliminowano komunikat „Wskazany obiekt nie jest prętem”, który przy jednorazowym wskazaniu do zwymiarowania większej ilości elementów nie będących prętami, pojawiał się wielokrotnie
– zmodyfikowano okno dialogowe Konfiguracja, poprzestawiano i przeniesiono niektóre elementy pomiędzy zakładkami
– w oknie Konfiguracja dodano sprytną „podpowiadaczkę”, która w zależności od wybranej Jednostki e-CAD podpowiada do ilu miejsc po przecinku powinny być zaokrąglane liczby generowane przez nakładki, i tak dla: [mm – 0], [cm – 1], [dm – 2], [m – 3]
– w oknie Konfiguracja dodano pole Rozmiar grotu umożliwiające definiowanie rozmiaru grotu w stylach wymiarowania e-CAD i nadano jemu wartość domyślną 1
– uaktualniono okno dialogowe e-CAD Licencja

 

8 Wszystkie moduły e-CAD

Zmiany:

– doprecyzowano prezentowanie wartości wymiarów w stylach wymiarowych e-CAD, które podawane są teraz z odpowiednią ilością cyfr po przecinku w zależności od wybranej Jednostki e-CAD, w taki sposób że: [milimetr] – 0 miejsc po przecinku (np.: 0), [centymetr] – 1 miejsce po przecinku (np.: 0,0), [decymetr] – 2 miejsca po przecinku (np.: 0,00), [metr] – 3 miejsca po przecinku (np.: 0,000)
– doprecyzowano prezentowanie wartości liczbowych (np.: długości prętów, itd.) generowanych przez nakładki i makra e-CAD, które podawane są teraz z odpowiednią ilością cyfr po przecinku w zależności od wybranej Jednostki e-CAD, w taki sposób że: [milimetr] – 0 miejsc po przecinku (np.: 0), [centymetr] – 1 miejsce po przecinku (np.: 0,0), [decymetr] – 2 miejsca po przecinku (np.: 0,00), [metr] – 3 miejsca po przecinku (np.: 0,000)
– ustandaryzowano nazwy plików graficznych z ikonami menu e-CAD

 

Zapraszamy do pobrania i bezpłatnego przetestowania możliwości nakładek e-CAD 14 w formie licencji czasowej.

 

Pobierz e-CAD 14

Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Akceptuję
X
Privacy Policy
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz DemoProszę czekać, trwa wysyłanie wersji demo

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz Demo+48
Proszę czekać, trwa wysyłanie wersji demoAktualna wersja programu w polskiej wersji językowej:
230527

Aktualna wersja programu w angielskiej wersji językowej:
230527

Poprzednie wersje GstarCAD >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Poprzednie wersje GstarCAD

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

×
Dlaczego GstarCAD?
Wieczysta
licencja
Obsługa plików
DWG/DXF
Bezpłatne wsparcie
techniczne
Ponad 10 lat
na rynku
12 312 59 93