Doskonałe nakładki dedykowane branży geodezyjnej. W pakiecie można znaleźć m.in. tak uznane aplikacje, jak: Kalibronek, GeoView, GoKart, TranMap, Wms2CAD, RawGenius oraz Plotka.
W skład systemu GEOLISP wchodzi szereg programów, których celem jest automatyzowanie najczęstszych prac w zakresie sporządzania dokumentacji kartograficznej, tj.: map, szkiców i wykresów.
Nakładka umożliwiająca opracowywanie profesjonalnych map numerycznych ewidencji gruntów i budynków, a także map do celów projektowych oraz tematycznych mapy branżowych.
GstarGeoCad to bezpłatny zestaw makr, wspomagający pracę geodetów w programie GstarCAD.
Program MP-NMT to bezpłatna nakładka geodezyjna dla GstarCAD 2016, umożliwiająca precyzyjne obliczenie objętości hałd i wykreślanie warstwic (Numeryczny Model Terenu = NMT = DTM).
WinTopo to wysokiej jakości konwerter plików rastrowych ( JPG, PNG, GIF, BMP) do formatów wektorowych obsługiwanych przez programy CAD, GIS oraz CNC.